Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 1986 đến năm 2010

08/10/2018
Ngày 8 tháng 10 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Minh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi.

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

      Phục dựng một cách chân thực và làm rõ quá trình chuyển biến về kinh tế, xã hội của huyện Củ Chi từ năm 1986 đến năm 2010. Từ thực trạng và sự chuyển biến về kinh tế, xã hội, luận án phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế và rút ra một số đặc điểm, nhận xét về quá trình chuyến biến; đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện Củ Chi.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

      Luận án là công trình nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Củ Chi từ năm 1986 đến năm 2010 qua hai giai đoạn 1986 - 1995 và 1996 - 2010. Bước đầu đưa ra nhận xét, đánh giá về những thành tựu, hạn chế của quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Củ Chi; đồng thời nêu lên đặc điểm của quá trình chuyển biến và một số kinh nghiệm thực tiễn có thể tham khảo trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện Củ Chi.

 

      Luận án làm rõ quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Củ Chi từ năm 1986 đến năm 2010 cũng góp phần dựng lại bức tranh khá toàn diện về kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

      Ý nghĩa lý luận: Việc nghiên cứu về kinh tế, xã hội của huyện Củ Chi trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2010 có ý nghĩa khoa học vì là một huyện tiêu biểu, điển hình so với các huyện ngoại thành của thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật trong quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội, trong đó có nhiều mô hình, giải pháp có thể học tập và nhân rộng.

 

      Ý nghĩa thực tiễn: Nội dung luận án góp thêm tư liệu và góc nhìn tổng quát, biện chứng về kinh tế, xã hội huyện Củ Chi trong giai đoạn 1986 - 2010. Luận án dựng lại bức tranh tổng thể kinh tế, xã hội và những điểm nhấn quan trọng về thành tựu, hạn chế, đặc điểm và bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Luận án có thể làm nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử địa phương.

 

 

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua

PV (Theo gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)