Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Sử học “Chế độ công vụ của nhà Nguyễn dưới triều Gia Long và Minh Mệnh (1802 – 1841)”

02/02/2019
Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thị Thu Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi.

Mục đích nghiên cứu:

 

       Luận án nhằm hướng đến làm rõ các nội dung liên quan đến chế độ công vụ dưới hai triều vua Gia Long và Minh Mệnh. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả thực thi công vụ, rút ra đặc điểm về chế độ công vụ thời vua Gia Long, Minh Mệnh và một số giá trị kế thừa đối với chế độ công vụ hiện nay. Mặt khác, việc nghiên cứu chế độ công vụ của vua Gia Long và Minh Mệnh sẽ giúp tác giả nâng cao kiến thức trong giảng dạy và khả năng nghiên cứu.

 

Đóng góp mới của Luận án:         

 

       Luận án làm rõ cơ sở xây dựng chế độ công vụ thời vua Gia Long và Minh Mệnh; các quy định của vua Gia Long và Minh Mệnh về tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ, khảo khoá, giám sát, thưởng phạt, các nghĩa vụ cũng như hoạt động thực thi công vụ của những người có liên quan. Trên cơ sở đó, tác giả đã phân tích, đánh giá những đóng góp và tồn tại trong chế độ công vụ thời vua Gia Long và Minh Mệnh.

 

       Luận án rút ra một số giá trị của chế độ công vụ đối với chính sách cán bộ, công chức.

 

       Luận án tập hợp và cung cấp nguồn tư liệu đáng tin cậy về chế độ công vụ dưới hai triều vua Gia Long và Minh Mệnh.

 

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải- Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS. Phạm Thị Thu Hiền

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

 

       Luận án làm rõ các quy định liên quan đến đội ngũ thực thi công vụ, tính hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ dưới triều Gia Long và Minh Mệnh. Từ kinh nghiệm lịch sử và thực tế chế độ công vụ hiện nay, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần đặt nền tảng cho việc vận dụng các chính sách đối với người thực thi công vụ thời quân chủ trong việc điều chỉnh các chính sách đối với cán bộ, công chức hiện nay.

 

       Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác; đồng thời, góp phần bổ sung kiến thức giảng dạy cho bản thân. Mặt khác, chế độ công vụ mang tính liên tục và kế thừa, dó đó việc nghiên cứu chế độ công vụ dưới triều vua Gia Long và Minh Mệnh góp phần nghiên cứu chế độ công vụ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử để nhận thấy được sự khác biệt, tính kế thừa của chế độ công vụ ở mỗi giai đoạn lịch sử.

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua

 

 

NCS. Phạm Thị Thu Hiền đã bảo vệ thành công Luận án

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)