Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quan hệ Ấn Độ - Nga từ năm 1991 đến năm 2010”

03/02/2019
Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Trường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 

Luận án nghiên cứu quan hệ Ấn Độ - Nga (1991 - 2010) trên tất cả các lĩnh vực một cách khách quan từ góc độ của nhà nghiên cứu Việt Nam. Từ đó, lý giải bản chất, những nét nổi bật của quan hệ Ấn Độ - Nga cũng như làm rõ vai trò, tác động của mối quan hệ này đối với các chủ thể có liên quan.

 

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

Luận án là công trình chuyên khảo khắc họa lại quan hệ Ấn Độ - Nga (1991-2010) một cách toàn diện, khoa học, giúp người đọc có cái nhìn tổng thể về mối quan hệ này. Thông qua tìm hiểu tiến trình vận động của quan hệ Ấn Độ - Nga, luận án đã có những nhận thức sâu sắc, đầy đủ sự thay đổi trong tính chất của mối quan hệ này so với giai đoạn Chiến tranh lạnh cũng như tính khác biệt với cặp quan hệ khác. Nghiên cứu đồng thời cũng rút ra những tác động của mối quan hệ này đối với hai chủ thể, với an ninh chính trị thế giới, khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

 

Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp về mặt tư liệu cho việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử nói chung và lịch sử hai nước nói riêng.

 

Hội đồng đánh giá luận án cho NCS. Hoàng Xuân Trường

 

 

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)