Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quan hệ Australia - Việt Nam trong giai đoạn 1991 - 2013”

07/03/2019
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Huỳnh Tâm Sáng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học:PGS. TS. Trần Nam Tiến.

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

Làm rõ quá trình vận động của quan hệ Australia - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2013, đồng thời làm rõ thực chất sự tiến triển trong quan hệ hai nước. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra những nhân tố tác động, những thành tựu và hạn chế của mối quan hệ này trên các lĩnh vực chủ chốt, nêu lên đánh giá và tác động của mối quan hệ này đối với sự phát triển của hai nước cũng như đối với khu vực.

 

Những đóng góp mới của luận án: Luận án là công trình chuyên khảo từ góc nhìn Việt Nam về quan hệ Australia - Việt Nam trong giai đoạn 1991-2013; nghiên cứu toàn diện và hệ thống về các nhân tố tác động, sự tiến triển của quan hệ trên các lĩnh vực chủ chốt và nhận xét về tác động của mối quan hệ đối với tình hình của mỗi quốc gia và khu vực.

 

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - chủ tịch Hội đồng, thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

Ý nghĩa lý luận: Trên cơ sở kết hợp hai cách tiếp cận là lịch sử và quan hệ quốc tế, luận án cung cấp góc nhìn thực tiễn từ nghiên cứu và phân tích quan hệ song phương trên các cấp độ phân tích (Levels of analysis) là cá nhân, quốc gia và hệ thống.

 

Đóng góp lý luận cho việc phân tích mối quan hệ song phương giữa hai nước với tính chất liên khu vực và trong sự tương tác với các nước lớn.

 

Đóng góp lý luận cho việc đưa quan hệ vốn tồn tại nhiều vấn đề lịch sử (đối đầu và thiếu tin tưởng) sang quan hệ đối tác toàn diện.

 

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án hướng đến phục vụ cho công tác đối ngoại của Australia và Việt Nam; là nguồn tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy; là một trong những cơ sở để các cơ quan phía Australia đánh giá đầy đủ hơn về tình hình, mức độ nghiên cứu quan hệ Australia - Việt Nam.

 

 

NCS. Huỳnh Tâm Sáng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)