Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ lịch sử "Tai biến thiên nhiên dưới thời Lê Sơ (1428-1527)"

09/04/2019
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Học viên Mai Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Phương Chi

Mục đích nghiên cứu

 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ nội dung của tai biến thiên nhiên thời Lê Sơ gồm: lũ lụt, hạn hán và một số tai biến thiên nhiên khác.

 

Nhiệm vụ nghiên cứu

 

Để thực hiện mục đích nêu trên, nhiệm vụ của luận văn là:

 

- Làm rõ tai biến thiên nhiên ở các góc độ tần suất, cường độ và địa bàn xảy ra tai biến thiên nhiên.

 

- Chỉ ra tác động của tai biến thiên nhiên đối với kinh tế - xã hội Đại Việt và biện pháp phòng chống, khắc phục của triều đình Lê Sơ

 

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

 

Ý nghĩa lý luận: Thông qua nghiên cứu về tai biến thiên nhiên dưới thời Lê Sơ, luận văn góp phần làm rõ hơn tác động của tai biến thiên nhiên trong việc ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội dưới thời Lê Sơ. Từ kết quả nghiên cứu có thể góp phần tìm hiểu về lịch sử môi trường và thiên tai trong lịch sử.

 

Ý nghĩa thực tiễn: Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện “công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, đưa máy móc, kỹ thuật hiện đại áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Quá trình này sẽ đem lại những kết quả mới trong sản xuất, nhưng cũng nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường, hệ sinh thái mất ổn định và biến đổi khí hậu,…dẫn đến các tai biến thiên nhiên xảy ra bất thường, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Vì vậy, nghiên cứu về tai biến thiên nhiên và biện pháp phòng chống khắc phục của triều Lê Sơ với những kinh nghiệm lịch sử của nó nhằm cung cấp một góc nhìn có thể tham khảo trong phòng chống thiên tai hiện nay.

 

 

Luận văn được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

H.H

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)