Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử: “Quá trình phát triển quan hệ EU – ASEAN từ năm 1994 đến năm 2015”

10/06/2019
Ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Thu Hà đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9 22 90 11; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ.

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

 

Luận án nhằm làm rõ sự tiến triển của quan hệ EU – ASEAN từ 1994 đến 2015, những thành tựu, hạn chế của mối quan hệ này và tác động của nó tới mỗi bên tham gia và tới Việt Nam.

 

Đóng góp mới của Luận án:

 

Luận án phục dựng lại được quá trình phát triển quan hệ EC/EU – ASEAN giai đoạn 1994 – 2015 trên một số lĩnh vực chính; Nhận diện được một số đặc điểm cơ bản của mối quan hệ trên.

 

Luận án làm rõ những thành tựu, hạn chế của quan hệ EU - ASEAN giai đoạn 1994 – 2015 và lý giải được vì sao mối quan hệ này lại phát triển chậm chạp hơn quan hệ của một vài đối tác đối thoại khác với ASEAN; Chỉ ra được những tác động của quan hệ EU - ASEAN đối với EU, với ASEAN và với quan hệ EU - Việt Nam.

 

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

 

Luận án làm rõ những thay đổi trong môi trường chính trị, kinh tế quốc tế không chỉ tác động tới từng quốc gia, dân tộc mà còn làm thay đổi, ở mức độ khác nhau, quan hệ giữa các tổ chức hợp tác khu vực nói riêng, quan hệ giữa các khu vực, nói chung, như thế nào.

 

Luận án có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho việc nghiên cứu và giảng dạy về EU, về quan hệ EU - ASEAN/ ASEAN - EU ở các cơ sở nghiên cứu và đào tạo cao học tại Việt Nam.

 

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV (Theo: www.gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)