Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình biến đổi cơ chế quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 1975 đến năm 2015”

06/07/2019
Ngày 02 tháng 7 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trương Thị Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Hà Mạnh Khoa; 2) TS. Nguyễn Duy Thụy.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 

       Luận án làm rõ quá trình chuyển đổi cơ chế và thực trạng quản lý, việc sử dụng đất đai tỉnh Đắk Lắk từ năm 1975 đến năm 2015; rút ra nhận xét về sự chuyển đổi cơ chế, thực trạng quản lý, việc sử dụng đất đai; nguyên nhân thành công, hạn chế; một số khuyến nghị góp phần hoàn thiện cơ chế, thực trạng quản lý, việc sử dụng đất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và giữ gìn an ninh, chính trị trên địa bàn.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

       Luận án là công trình nghiên cứu khoa học tổng hợp phân tích một cách hệ thống quá trình chuyển đổi cơ chế, thực trạng quản lý và việc sử dụng đất đai ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 1975 đến năm 2015; Cung cấp những luận cứ khoa học giúp cho những người làm công tác hoạch định chính sách về cơ chế quản lý và sử dụng đất đai; Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và những ai quan tâm đến vấn đề này.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 

Ý nghĩa lý luận:

 

       Luận án cung cấp thêm cơ sở lý luận và những luận cứ khoa học về cơ chế quản lý, sử dụng đất đai nói chung và ở Đắk Lắk nói riêng cũng như góp phần vào việc nghiên cứu, bổ sung lý luận về lịch sử cơ chế quản lý và việc sử dụng đất đai.

 

 

Ý nghĩa thực tiễn:

 

       Luận án góp phần tạo ra một cách nhìn toàn diện, khoa học và thực tiễn hơn về quá trình chuyển đổi cơ chế và thực trạng quản lý, sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk.

 

       Luận án đóng góp những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này.

 

      Luận án còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này.

 

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV (Theo gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)