Tọa đàm khoa học với PGS,TS. Ngưu Quân Khải. Trường Đại học Trung Sơn - Trung Quốc

12/01/2015

       

 

        Ngày 22/1/2015, Lãnh đạo Viện Sử học tiếp và làm việc với PGS,TS. Ngưu Quân Khải, Đại học Trung Sơn - Trung Quốc.

 

        Chương trình: 9h. Lãnh đạo Viện Sử học tiếp đoàn.

                           9h30. Tọa đàm khoa học: "Những vấn đề về nhà Mạc". Diễn giả: PGS,TS. Ngưu Quân Khải.

 

        Trân trọng!

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)