Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Phong trào thanh niên tình nguyện ở Việt Nam từ Nam 2000 đến năm 2014” (02/09/2019)

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình biến đổi cơ chế quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 1975 đến năm 2015” (06/07/2019)

Ngày 02 tháng 7 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trương Thị Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Hà Mạnh Khoa; 2) TS. Nguyễn Duy Thụy.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử: “Quá trình phát triển quan hệ EU – ASEAN từ năm 1994 đến năm 2015” (10/06/2019)

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Thu Hà đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9 22 90 11; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình phát triển của xã hội tiêu dùng Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (từ năm 1945 đến năm 1960)” (03/05/2019)

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học:GS.TS. Trần Thị Vinh.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1973)” (01/05/2019)

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Ngô Hoàng Nam đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Quang Hải.

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ lịch sử "Tai biến thiên nhiên dưới thời Lê Sơ (1428-1527)" (09/04/2019)

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Học viên Mai Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Phương Chi

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quan hệ Australia - Việt Nam trong giai đoạn 1991 - 2013” (07/03/2019)

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Huỳnh Tâm Sáng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học:PGS. TS. Trần Nam Tiến.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quan hệ Ấn Độ - Nga từ năm 1991 đến năm 2010” (03/02/2019)

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Trường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Sử học “Chế độ công vụ của nhà Nguyễn dưới triều Gia Long và Minh Mệnh (1802 – 1841)” (02/02/2019)

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thị Thu Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986 - 2010)” (02/11/2018)

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Mậu Nhiệm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)