Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Thủ công nghiệp và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII” (03/06/2018)

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thùy Linh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình năm 1992 đến năm 2012” (02/06/2018)

Ngày 09 tháng 05 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Thị Mỹ Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Mã số: 92 29 013. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Phú Yên từ năm 1989 đến năm 2015” (10/02/2018)

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Văn Tàu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật; 2) TS. Nguyễn Văn Thưởng.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Sự tiến triển trong quan hệ Mỹ - ASEAN từ năm 1997 đến năm 2015” (22/11/2017)

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Lê Minh Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 62 22 03 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Trần Khánh.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình đổi mới của Ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013” (21/11/2017)

Ngày 9 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Phương Thúy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.NGND. Lê Mậu Hãn; 2) TS.Tô Thị Ánh Dương.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La từ năm 1895 đến năm 1945” (20/11/2017)

Ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học Xã hội, số 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Tống Thanh Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010” (10/11/2017)

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Bùi Thị Nguyệt Quỳnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão; 2) PGS.TS. Hà Mạnh Khoa.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo ở giáo xứ Kẻ Sặt (Hải Dương)” (06/11/2017)

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Tâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 62 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương; 2) PGS.TS. Nguyễn Văn Minh.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây từ năm 1986 đến năm 2008” (11/10/2017)

Ngày 30 tháng 9 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Mai Thúc Hiệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Quang Hải.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975” (30/09/2017)

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Quang Hưng.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.