VIỆN SỬ HỌC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2012

01/11/2012
Viện Sử học thuộc Viện KHXH Việt Nam tuyển dụng 04 (bốn) viên chức nghiên cứu ngành Lịch sử Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Viện Sử học, 38 Hàng Chuối, Hà Nội Điện thoại: 04.39715754

 

  

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)