Thông báo Lễ kỷ niệm "Viện Sử học - 60 năm xây dựng và phát triển"

19/08/2013
Năm 2013, Viện Sử học, tiền thân là Tổ Lịch sử thuộc Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học tròn 60 năm (2/12/1953 - 2/12/2013). Nhân dịp này, Lãnh đạo Viện Sử học dự định tổ chức Lễ kỷ niệm "Viện Sử học - 60 năm xây dựng và phát triển".

 

 

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)