Việt Nam những sự kiện lịch sử (Từ khởi thủy đến 1858)

27/09/2012
"Việt Nam những sự kiện lịch sử (Từ khởi thủy đến 1858)" là cuốn sách ghi lại các sự kiện lịch sử nước nhà từ khởi thủy đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào giữa thế kỷ XIX.
Năm xuất bản: 0

 

Trong lần xuất bản này, với tên gọi mới là "Việt Nam những sự kiện lịch sử (Từ khởi thủy đến 1858)" để phù hợp với tên của toàn bộ bộ sách, các tác giả Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến đã dựa vào các nguồn sử liệu chủ yếu như "Đại Việt sử ký toàn thư", "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" v.v... đồng thời kế thừa những ưu điểm của cuốn "Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam", có sửa chữa những thiếu sót đã được bạn đọc góp ý kiến, bổ sung nhiều sự kiện là kết quả nghiên cứu của giới sử học nước nhà trong 20 năm qua nhằm bảo đảm sự đầy đủ và chính xác của các sự kiện lịch sử Việt Nam trọng giai đoạn này.

 

 

 

Viện Sử học

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)