Đại Nam thực lục

17/09/2012
Bộ quốc sử của triều Nguyễn
Năm xuất bản: 0

Bô sử gồm 38 tập, dó nhiều học giả của Viện Sử học dịch và hiệu đính.

Quốc sử quán triều Nguyễn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)