Khâm định Việt sử thông giám cương mục

17/09/2012
Quốc sử quán triều Nguyễn
Năm xuất bản: 0

Quốc sử quán triều Nguyễn

Quốc sử quán triều Nguyễn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)