Đề tài cấp Bộ giai đoạn (1991-1998)

11/05/2013
06 đề tài cấp Bộ

1. Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965

Chủ nhiệm: GS. Cao Văn Lượng

 

2. Lịch sử Việt Nam trước thế kỷ X

Chủ nhiệm: GS. Đỗ Văn Ninh

 

3. Lịch sử Việt Nam 1897 - 1918

Chủ nhiệm: Chương Thâu

 

4. Tài liệu tham khảo lịch sử Việt Nam

Chủ nhiệm: Dương Trung Quốc

 

5. Lịch sử cách mạng Tháng Tám

Chủ nhiệm: GS. Văn Tạo

 

6. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia- 40 năm xây dựng và trưởng thành (1953-1993)

Chủ nhiệm: GS. Văn Tạo

Viện Sử học

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)