0x80070002 Viện Sử học

Văn minh Việt Nam trong quá khứ và viễn cảnh

05/09/2012

 

 

Cấp quản lý: Nhà nước

Mã số đề tài: KX.06.03

Chủ nhiệm đề tài: Trần Đức Cường; 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Sử học; 

Cơ quan thực hiện: Viện Sử học; 

Thời gian thực hiện: 1991-1995

Lĩnh vực khoa học đề cập: Văn minh Việt Nam;  Lịch sử; 

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.03. Chủ nhiệm đề tài: Trần Đức Cường. Nội dung đang cập nhật

Mr. Nam st

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Nội dung đang được cập nhật