0x80070002 Viện Sử học

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 (07/05/2018)

Trong ba ngày 2, 3, 4-5-2018, tại Hội trường Viện Sử học đã diễn ra buổi xét duyệt thuyết minh cho 18 đề tài khoa học cấp cơ sở của Viện sử học năm 2019.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017: Nhóm đề tài Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam (08/12/2017)

Năm 2017, Viện Sử học có 20 đề tài cấp cơ sở, trong đó Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam có 7 đề tài, Lịch sử Cận đại Việt Nam có 5 đề tài, Lịch sử Hiện đại Việt Nam có 7 đề tài và Lịch sử Thế giới có 1 đề tài. Theo kế hoạch, trong tháng 12-2017, các đề tài cơ sở phải được nghiệm thu, trên tinh thần đó trong những ngày đầu tháng, Viện Sử học đã tổ chức nghiệm thu toàn bộ 20 đề tài theo đúng tiến độ.

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Nội dung đang được cập nhật