0x80070002 Viện Sử học

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017: Nhóm đề tài Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam

08/12/2017
Năm 2017, Viện Sử học có 20 đề tài cấp cơ sở, trong đó Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam có 7 đề tài, Lịch sử Cận đại Việt Nam có 5 đề tài, Lịch sử Hiện đại Việt Nam có 7 đề tài và Lịch sử Thế giới có 1 đề tài. Theo kế hoạch, trong tháng 12-2017, các đề tài cơ sở phải được nghiệm thu, trên tinh thần đó trong những ngày đầu tháng, Viện Sử học đã tổ chức nghiệm thu toàn bộ 20 đề tài theo đúng tiến độ.

Ngày 4-12-2017, tại Viện Sử học đã tổ chức Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017: Nhóm đề tài Lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Căn cứ tại Quyết định số 145/QĐ-VSH, ngày 24 tháng 11 năm 2017, của Viện trưởng Viện Sử học, về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2017 cho 7 đề tài thuộc chuyên ngành Lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam, gồm các thành viên sau:  PGS. TS. Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học- Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ-Phó Viện trưởng Viện Sử học- Phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Minh Tường- Phản biện 2; PGS. TS. Vũ Duy Mền- Ủy viên; PGS.TS. Hà Mạnh Khoa- Ủy viên; ThS. Đỗ Thị Thu Hà- Thư ký.      

 

  

 

Nhóm đề tài Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, gồm 7 đề tài: 1/ Hệ thống dịch trạm và các phương tiện vận chuyển, truyền tin từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX (Chủ nhiệm: TS. Lê Quang Chắn, các thành viên: ThS. Nguyễn Văn Bảo và ThS. Nguyễn Thị Thu Hương); 2/ Giáo dục và khoa cử nhà Lê Trung hưng từ năm 1554 đến năm 1592 (ThS. Phan Đăng Thuận); 3/ Hoạt động quản lý, khai thác nguồn lợi biển, đảo của triều Nguyễn giai đoạn 1858-1884 (ThS. Đinh Thị Hải Đường); 4/ Hệ thống chợ ở Nam Định từ năm 1802 đến năm 1890 (ThS. Bùi Văn Huỳnh); 5/ Các tuyến thương mại ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII (ThS. Nguyễn Thị Hải); 6/ Giáo dục Nho học ở trường Quốc Tử Giám từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX (ThS. Trịnh Thị Hà); 7/ Tác động của kinh tế công thương nghiệp đối với sự chuyển biến kinh tế - xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII (ThS. Lê Thùy Linh).

 

 

Tại buổi nghiệm thu, đã có cán bộ của Ban Quản lý Khoa học - VASS tới dự. Trên tình thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc và khách quan, sau khi các chủ nhiệm đề tài trình bày vắn tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đã nhận xét và góp ý sâu sắc từ nội dung, hình thức trình bày, hay bố cục, tên gọi, các tiểu mục... của mỗi đề tài, đa số các đề tài đều nhận được các ý kiến góp ý sát thực, chính xác, để trên cơ sở đó các tác giả làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện.  

 

 

Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của các đề tài, các chủ nhiệm đề tài đã đầu tư nhiều công sức và làm việc nghiêm túc để có sản phẩm khoa học hoàn hảo trong buổi nghiệm thu. Bên cạnh những ý kiến góp ý để các đề tài hoàn thiện, chỉnh sửa thêm, hoặc mở thêm hướng nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đều thống nhất thông qua đối với các đề tài.

 

 

 

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo nguồn tư liệu này tại Thư viện Viện Sử học.  

Đ.D.H

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Nội dung đang được cập nhật