Lịch sử ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (Từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII)

01/03/2018
Cuốn sách Lịch sử ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (Từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII) là một trong những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị của cố Giáo sư Văn Tân về mối bang giao Việt Nam –Trung Quốc. Bản thảo cuốn sách Lịch sử ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc nằm trong di cảo của cố Giáo sư Văn Tân, được hoàn thành vào năm 1979 và chưa từng được công bố. Năm 2015, gia đình cố Giáo sư đã gửi bản thảo tới Viện Sử học, được các nhà khoa học của Viện thẩm định, hiệu chỉnh nội dung và được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản vào tháng 2 năm 2018.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 338

Thông qua việc khảo cứu các tài liệu cổ sử của Việt Nam, Trung Quốc và công trình của các nhà sử học Việt Nam, Trung Quốc và công trình của các nhà sử học Việt Nam và phương Tây, với trí tuệ uyên bác và tư duy sắc sảo, Giáo sư Văn Tân đã phác thảo tương đối đầy đủ, khách quan diện mạo của mối quan hệ bang giao giữa hai nước từ thời kỳ Hùng Vương đến cuối thế kỷ XVIII. Nội dung chính của cuốn sách gồm bảy chương được kết cấu theo trình tự thời gian:

 

Chương I: Từ thời đại Hùng Vương đến thế kỷ X;

 

Chương II: Từ cuối thế kỷ XI đến thế kỷ XII;

 

Chương III: Thế kỷ XIII và thế kỷ XIV;

 

Chương IV: Quan hệ ngoại giao thế kỷ XV;

 

Chương V: Thế kỷ XVI và thế kỷ XVII;

 

Chowng VI: Công việc ngoại giao thế kỷ XVII;

 

Chương VII: Công việc ngoại giao với nhà Thanh.

 

Với nguồn tư liệu tham khảo phong phú, trong đó có rất nhiều tư liệu cổ sử bằng chữ Hán, Lịch sử ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (Từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII) là cuốn sách đầu tiên nói về công tác ngoại giao của Việt Nam có hệ thống từ thời đại các vua Hùng cho đến cuối thế kỷ XVIII. Cuốn sách không chỉ có giá trị về mặt học thuật mà còn là tài liệu quý để bạn đọc, các nhà ngoại giao tìm hiểu, kế thừa và phát huy bản sắc, tinh hoa truyền thống ngoai giao của ông cha ta nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, ơhục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường.

 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

PV

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)