Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

13/03/2019
Qua những bài viết trong sách, người đọc không chỉ cảm nhận, trân trọng tâm huyết của Nhà Sử học Đặng Huy Vận suốt đời đem ngòi bút phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, không màng danh lợi, mà còn thấy rõ phong cách làm việc nghiêm cẩn, bút pháp tài hoa và thái độ khoa học rất đáng kính trọng của ông.
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16 x 24cm
Số trang: 811

 

Cuốn sách: Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, của Nhà giáo, Nhà Sử học Đặng Huy Vận, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2019, sách dày 811 trang, khổ 16 x 24cm. Cuốn sách tập hợp hơn 30 bài nghiên cứu của Nhà giáo, Nhà Sử học Đặng Huy Vận viết hoặc viết chung với các đồng nghiệp đã được công bố. Sau 50 năm ngày ra đi của Nhà giáo, Nhà Sử học Đặng Huy Vận (1969-2019), Tiến sĩ Đặng Vân Chi-con gái của ông đã tuyển chọn các bài viết của cha mình để xuất bản thành công trình chuyên khảo nêu trên. Các công trình nghiên cứu này đều được hoàn thành trong thập niên 60 của thế kỷ XX, trong đó, có nhiều bài được viết ở rừng núi Đại Từ-Thái Nguyên, khu sơ tán thời chiến tranh chống Mỹ của Đại học Tổng hợp khi xưa. 

     

Cuốn sách gồm 4 phần, Phần 1: Hòa hay đánh? Những cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam trước năm 1858; Phần 2: Phong trào cần vương chống Pháp của nhân dân Việt Nam ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (1885-1896); Phần 3: Một số phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX; Phần 4: Về một số vấn đề trong lịch sử Cận đại Việt Nam.

     

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!      

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)