Việt Sử thông giám cương mục Khảo lược

19/07/2019
Việt sử thông giám cương mục Khảo lược của tác Nguyễn Thông, do Đỗ Mộng Khương (Dịch) và Lê Duy Chưởng (Hiệu đính) là tập hợp các ghi chép của Nguyễn Thông- người được vua Tự Đức giao cho Khảo duyệt bộ sách Khâm định Việt Sử thông giám cương mục, trong đó ghi chép và bổ sung những gì còn thiếu trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục, nêu rõ việc gì cũ, việc gì thay đổi, hoặc gián đoạn thì bổ sung để người đọc có chỗ khảo cứu.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 13x20,5 cm
Số trang: 207

Cuốn sách tập hợp những ghi chép của Nguyễn Thông từ Quyển 1 đến Quyển 7 gồm các phần: Tiền biên, Chính biên, An Nam, Lâm Ấp, khảo cứu về nước Chân Lạp, Khảo cứu về nước Xiêm La, Khảo cứu nước Nam Chiếu (Kèm theo Ai Lao).

Cuốn sách bổ sung các tư liệu về: vị trí, diện tích, đường sá, hộ khẩu, điền thổ của nước ta và giải thích một số trang chưa rõ hoặc bị mọt ăn mất chữ để người đọc rõ thêm.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)