Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu

24/08/2019
Cuốn sách Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu của Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, được in lần đầu vào năm 1997, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông. Đến năm 2019, công trình được tái bản lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của ông (1889-2019). Hai công trình Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu là những bài viết của Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố đã đăng trên Tạp chí Tri tân và Thanh Nghị. Theo sách, "Dật sử", có nghĩa là bộ sử bị thất tán nhiều, hay bộ sử ghi lại những sự việc không đầy đủ, đã không mấy người biết rõ. Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu, có tính chất khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ là cùng khơi dậy lòng yêu nước. Nội dung của Đại Nam dật sử, có các nội dung như: Người Nam làm quan Tàu; Ông tổ văn hiến nước ta; Có Triệu Quang Phục không? Có nhà Tiền Lý không? Mai Hắc Đế; Bố Cái Đại Vương; Mười hai sứ quân; Đinh Tiên Hoàng; Lê Hoàn; Lý Công Uẩn; Lý Cao Tông... Sử ta so với sử Tàu, có: Giao Chỉ; Văn Lang; Âu Lạc; Vạn Xuân; Đại Cồ Việt; Đại Nam; Hai Bà Trưng; Phùng Hưng...
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 14,5x20,5 cm
Số trang: 417

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)