Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ

30/08/2019
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 15x23cm
Số trang: 324

 

Từ bao đời nay, làng xã đã trở thành đơn vị tụ cư, môi trường sinh hoạt văn hóa-xã hội vô cùng gần gũi, gắn bó với cộng đồng người Việt nói chung, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Những thành viên trong làng xã đã đoàn kết với nhau để đối phó, chinh phục tự nhiên, để đấu tranh chống ngoại xâm giữ nước, giữ làng, cùng nhau bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần không nhỏ tạo nên sức sống trường tồn và đặc trưng của làng xã phải đề cập đến vai trò của hương ước, đặc biệt là hương ước cổ. Vì vậy, hương ước phản ánh hầu hết các mặt hoạt động và sự phát triển của làng xã, thông qua hương ước đã phác họa nên bức tranh toàn cảnh vô cùng đa dạng của làng xã người Việt. Cuốn sách Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ, là kết quả nghiên cứu nghiêm túc, công phu của PGS.TS Vũ Duy Mền trong nhiều năm. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I, Hương ước-thuật ngữ, hình thức văn bản, nguồn gốc và điều kiện xuất hiện; Chương II, Nội dung chủ yếu của hương ước, Chương III, Ảnh hưởng của đạo lý Nho gia và vai trò của hương ước đối với đời sống cộng đồng làng xã. Sách dày 324 trang, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2019, khổ in 15 x 23cm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.         

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)