Nông thôn và Đô thị Việt Nam-Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi (04/04/2018)

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24
Số trang: 619
Nông thôn và đô thị ở Việt Nam truyền thống cũng như hiện tại có mối quan hệ qua lại và thường xuyên, cuốn sách của GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn ban đầu về hai thực thể nông thôn và đô thị cũng như mối liên hệ giữa chúng.

Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại (15/03/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 206
Cuốn sách “Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại” của PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà là cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống về chính sách của Pháp nói chung, chính sách quân sự, chính trị nói riêng nhằm lý giải nguyên do thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê Sơ (15/03/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 262
Cuốn sách “Thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê Sơ (1428-1527) của tác giả Trương Vĩnh Khang đã trình bày một cách có hệ thống về thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê sơ giai đoạn 1428-1527, đặc biệt là dưới thời Lê Thánh Tông trị vì

Lịch sử ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (Từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII) (01/03/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 338
Cuốn sách Lịch sử ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (Từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII) là một trong những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị của cố Giáo sư Văn Tân về mối bang giao Việt Nam –Trung Quốc. Bản thảo cuốn sách Lịch sử ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc nằm trong di cảo của cố Giáo sư Văn Tân, được hoàn thành vào năm 1979 và chưa từng được công bố. Năm 2015, gia đình cố Giáo sư đã gửi bản thảo tới Viện Sử học, được các nhà khoa học của Viện thẩm định, hiệu chỉnh nội dung và được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản vào tháng 2 năm 2018.

Vùng đất Nam Bộ (10 tập) (06/02/2018)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16 x 24cm
Số trang: 4557
Bộ sách chuyên khảo Vùng đất Nam Bộ 10 tập, là kết quả của chương trình nghiên cứu tổng thể về vùng đất Nam Bộ thuộc đề án khoa học cấp Nhà nước do GS. Phan Huy Lê làm chủ nhiệm, được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép triển khai từ năm 2008, đến năm 2011, đề án được nghiệm thu, trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, đề án đã cho xuất bản thành các tập sách sau đây:

Lịch sử Việt Nam phổ thông, Tập 7: Từ năm 1945 đến năm 1954 (02/02/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 15,5 x 24 cm
Số trang: 556

Lịch sử Việt Nam phổ thông, Tập 8: Từ năm 1954 đến năm 1975 (02/02/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 15,5 x 24 cm
Số trang: 520

Kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của Viện trợ Hoa Kỳ (1955 - 1975) (28/12/2017)

Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Số trang: 375

Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa (26/12/2017)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 22,5x30,5
Số trang: 365

Dương sự thủy mạt/ sử ký thời Nguyễn (28/09/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 281

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.