Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX (13/03/2019)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16 x 24cm
Số trang: 811
Qua những bài viết trong sách, người đọc không chỉ cảm nhận, trân trọng tâm huyết của Nhà Sử học Đặng Huy Vận suốt đời đem ngòi bút phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, không màng danh lợi, mà còn thấy rõ phong cách làm việc nghiêm cẩn, bút pháp tài hoa và thái độ khoa học rất đáng kính trọng của ông.

Phát lộ di tích Hoàng thành Thăng Long: Thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội (21/02/2019)

Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16 x 24
Số trang: 431
Các tác giả chuyên về Khảo cổ học đã cung cấp những tư liệu chắt lọc về khu di tích, từ cấu tạo các tầng văn hóa, các vết tích sông hồ, giếng nước, đường lát gạch... một số khác dựa trên nghiên cứu so sánh, chỉ ra những điểm mới trong nhận thức về tính đặc sắc của di tồn văn hóa Thăng Long...

Tiềm năng và định hướng phát triển của các làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ (20/02/2019)

Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14,5 x 20,5
Số trang: 399
Trước khi nêu lên vấn đề vai trò kinh tế-xã hội của các nghề truyền thống trong những năm đổi mới, cuốn sách đã khái quát đề cập đến một số vấn đề như: diện mạo, sự phát triển thăng trầm của ngành nghề truyền thống, các làng nghề đồng bằng Bắc Bộ trong lịch sử, những tác động của các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển ngành nghề nông thôn...

Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1858-1945) (19/02/2019)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 19 x 27
Số trang: 750
Sau một số nghiên cứu về đồn điền, về nhượng địa và khẩn hoang, đến một số tập sách Lịch sử Việt Nam (tập 7, 8 và 9)... thì cuốn sách "Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1858-1945)" cũng được xem là một trong những công trình công phu và tâm huyết mà PGS-TS Tạ Thị Thúy muốn gửi gắm và giới thiệu tới bạn đọc

Nông thôn và Đô thị Việt Nam-Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi (04/04/2018)

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24
Số trang: 619
Nông thôn và đô thị ở Việt Nam truyền thống cũng như hiện tại có mối quan hệ qua lại và thường xuyên, cuốn sách của GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn ban đầu về hai thực thể nông thôn và đô thị cũng như mối liên hệ giữa chúng.

Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại (15/03/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 206
Cuốn sách “Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại” của PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà là cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống về chính sách của Pháp nói chung, chính sách quân sự, chính trị nói riêng nhằm lý giải nguyên do thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê Sơ (15/03/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 262
Cuốn sách “Thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê Sơ (1428-1527) của tác giả Trương Vĩnh Khang đã trình bày một cách có hệ thống về thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê sơ giai đoạn 1428-1527, đặc biệt là dưới thời Lê Thánh Tông trị vì

Lịch sử ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (Từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII) (01/03/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 338
Cuốn sách Lịch sử ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (Từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII) là một trong những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị của cố Giáo sư Văn Tân về mối bang giao Việt Nam –Trung Quốc. Bản thảo cuốn sách Lịch sử ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc nằm trong di cảo của cố Giáo sư Văn Tân, được hoàn thành vào năm 1979 và chưa từng được công bố. Năm 2015, gia đình cố Giáo sư đã gửi bản thảo tới Viện Sử học, được các nhà khoa học của Viện thẩm định, hiệu chỉnh nội dung và được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản vào tháng 2 năm 2018.

Vùng đất Nam Bộ (10 tập) (06/02/2018)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16 x 24cm
Số trang: 4557
Bộ sách chuyên khảo Vùng đất Nam Bộ 10 tập, là kết quả của chương trình nghiên cứu tổng thể về vùng đất Nam Bộ thuộc đề án khoa học cấp Nhà nước do GS. Phan Huy Lê làm chủ nhiệm, được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép triển khai từ năm 2008, đến năm 2011, đề án được nghiệm thu, trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, đề án đã cho xuất bản thành các tập sách sau đây:

Lịch sử Việt Nam phổ thông, Tập 8: Từ năm 1954 đến năm 1975 (02/02/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 15,5 x 24 cm
Số trang: 520

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.