Quốc triều hình luật

28/09/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 1

Trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, để bảo vệ và củng cố địa vị thống trị của mình, cùng với việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, các triều đại phong kiến còn ban hành các bộ luật. Có thể nói, trong các bộ luật đó, bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức) của triều đại nhà Hậu Lê (1428 – 1788) là một trong những bộ luật tiêu biểu và là đỉnh cao của pháp luật Việt Nam thời phong kiến. Đây cũng là bộ luật xưa nhất của nước ta còn lưu giữ được đầy đủ cho đến nay.

Cuốn sách Quốc triều hình luật do Viện Sử học dịch và biên soạn là cuốn sách thể hiện tương đối đầy đủ và chính xác nội dung của bộ luật này. Cuốn sách đã giới thiệu được một trong những thành tựu tiêu biểu của pháp luật Việt Nam thời phong kiến cho những ai quan tâm muốn tìm hiểu lịch sử và pháp luật nước ta.

Cuốn sách gồm các phần :

-         Lời nói đầu của Viện Sử học Việt Nam

-         Bản dịch Quốc triều hình luật gồm 6 quyển, 13 chương, 722 điều luật.

-         Bảng tóm tắt các chương, điều của Quốc triều hình luật.

-         Quốc triều hình luật nguyên bản chữ Hán (bản chụp sách ký hiệu A.341 hiện lưu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm).

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)