Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh

28/09/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 1

          Cuốn sách tập trung phân tích những điều chỉnh chính sách của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranhh lạnh, từ đó đưa ra những nhận xét , dự báo về mối quan hệ này trong tương lai. Với những luận chứng súc tích cùng với nguồn tư liệu phong phú, cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích đối với các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, những người tham gia hoạch định chính sách và những độc giả quan tâm đến vấn đề này.

           Nội dung cuốn sách gồm 3 chương cơ bản : 

- Chương I : Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh (1991 - 2015)

- Chương II : Sự điều chỉnh chính sách của Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh (1991 - 2015)

- Chương III : Một số nhận xét về sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam.

           

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)