Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh

28/09/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 1

          Cuốn sách tập trung phân tích những điều chỉnh chính sách của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranhh lạnh, từ đó đưa ra những nhận xét , dự báo về mối quan hệ này trong tương lai. Với những luận chứng súc tích cùng với nguồn tư liệu phong phú, cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích đối với các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, những người tham gia hoạch định chính sách và những độc giả quan tâm đến vấn đề này.

           Nội dung cuốn sách gồm 3 chương cơ bản : 

- Chương I : Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh (1991 - 2015)

- Chương II : Sự điều chỉnh chính sách của Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh (1991 - 2015)

- Chương III : Một số nhận xét về sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam.

           

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.