Kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của Viện trợ Hoa Kỳ (1955 - 1975)

28/12/2017
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Số trang: 375

 

Cuốn sách trình bày có hệ thống về vị trí của miền Nam Việt Nam trong chính sách viện trợ của Hoa Kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tác giả đã dành một phần quan trọng của công trình để nêu rõ tình hình kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ trên những lĩnh vực chủ yếu: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính ngân hàng...

 

Tác giả đã đưa ra những nhận xét bước đầu về tác động của viện trợ Hoa  Kỳ đối với kinh tế Việt Nam Cộng hòa.

 

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)