Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa

26/12/2017
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 22,5x30,5
Số trang: 365

Đây là một công trình nghiên cứu có tính hệ thống, trình bày các chứng lý lịch sử và hệ thống bản đồ xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, chủ yếu về hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa một cách khoa học và thuyết phục. Những chứng lý lịch sử và bản đồ được trình bày từ thời dựng nước đến việc quản lý Biển Đông sau năm 1975dựa vào các nguồn tư liệu trong nước và nước ngoài. Tư liệu này là chứng cứ khoa học hữu ích trong quá trình xử lí các tranh chấp theo công pháp quốc tế.

 

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)