Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa

26/12/2017
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 22,5x30,5
Số trang: 365

Đây là một công trình nghiên cứu có tính hệ thống, trình bày các chứng lý lịch sử và hệ thống bản đồ xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, chủ yếu về hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa một cách khoa học và thuyết phục. Những chứng lý lịch sử và bản đồ được trình bày từ thời dựng nước đến việc quản lý Biển Đông sau năm 1975dựa vào các nguồn tư liệu trong nước và nước ngoài. Tư liệu này là chứng cứ khoa học hữu ích trong quá trình xử lí các tranh chấp theo công pháp quốc tế.

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.