Lịch sử Việt Nam phổ thông, Tập 8: Từ năm 1954 đến năm 1975

02/02/2018
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 15,5 x 24 cm
Số trang: 520

 

Nhằm góp phần phổ biến kiến thức lịch sử dân tộc cho đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Sử học xuất bản bộ sách Lịch sử Việt Nam phổ thông của tập thể các nhà khoa học, các tác giả đã trình bày toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc từ khởi thủy đến năm 2000 thông qua các chuyên đề ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ thông tin cần thiết, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ. Bộ sách gồm 9 tập:

 

Tập 1: Từ tiền sử đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Tập 2: Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X

Tập 3: Từ thế kỷ X đến năm 1593

Tập 4: Từ năm 1593 đến năm 1858

Tập 5: Từ năm 1858 đến năm 1930

Tập 6: Từ năm 1930 đến năm 1945

Tập 7: Từ năm 1945 đến năm 1954

Tập 8: Từ năm 1954 đến năm 1975

Tập 9: Từ năm 1975 đến năm 2000

 

Lịch sử Việt Nam phổ thông, Tập 8: Từ năm 1954 đến năm 1975  phản ánh tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954 đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của Dân tộc ta năm 1975. Tập sách gồm 5 chương, thuận tiện cho bạn đọc theo dõi và tra cứu các sự kiện, nhân vật, vừa bảo đảm tính lôgíc, vừa tuân thủ nghiêm cẩn tính khách quan và sự chân thực của lịch sử.

 

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)