Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại

15/03/2018
Cuốn sách “Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại” của PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà là cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống về chính sách của Pháp nói chung, chính sách quân sự, chính trị nói riêng nhằm lý giải nguyên do thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 206

 

Cuốn sách làm rõ tính nhất quán, xuyên suốt trong chính sách của Pháp, trong đó chủ yếu là chính sách chính trị, quân sự là bằng mọi cách áp đặt trở lại sự thống trị thực dân đối với Việt Nam; chỉ ra những nguyên nhân khiến Pháp thua. Bên cạnh đó, tác giả còn nêu những đánh giá thực tế, đặt cơ sở cho việc đề ra chủ trương, đường lối đối ngoại, hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

 

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

 

Chương 1: Chính sách vũ trang xâm lược của thực dân Pháp nhằm nhanh chóng khôi phục chế độ thuộc địa ở Việt Nam (1945-1947)

 

Chương 2: Dựa vào nguồn lực tại chỗ và viện trợ Mỹ tiếp tục chiến tranh, mưu tìm một lối thoát danh dự (1948-1954)

 

Chương 3: Nguyên nhân thất bại của chính sách chính trị, quân sự của thực dân Pháp trong chiến tranh xâm lược Việt Nam

 

Cuốn sách được Nhà Xuất bản Lý luận Chính trị phát hành năm 2017.

 

Trân trọng giới thiệu!

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)