Nông thôn và Đô thị Việt Nam-Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

04/04/2018
Nông thôn và đô thị ở Việt Nam truyền thống cũng như hiện tại có mối quan hệ qua lại và thường xuyên, cuốn sách của GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn ban đầu về hai thực thể nông thôn và đô thị cũng như mối liên hệ giữa chúng.
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24
Số trang: 619

 

Cuốn sách: Nông thôn và Đô thị Việt Nam-Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi, của GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2018, sách dày 619 trang, khổ 16x24cm. Nội dung cuốn sách là tập hợp các nghiên cứu về nông thôn và đô thị của tác giả đã công bố trong nhiều năm qua trên nhiều diễn đàn khoa học khác nhau. Dựa vào nội dung của các nghiên cứu, cuốn sách được phân chia thành 3 phần. Phần thứ nhất: Nông thôn Việt Nam (15 bài), trong đó, các vấn  đề được trình bày và bàn thảo là: Mấy vấn đề cơ bản của làng xã Việt Nam; đổi mới cách tiếp cận nghiên cứu làng xã Việt Nam; kết cấu kinh tế-xã hội của làng xã; thương nghiệp ở nông thôn; các làng buôn ở châu thổ Bắc Bộ; xã thôn của người Việt ở Nam Bộ; so sánh làng Việt Nam và Hàn Quốc...  Phần thứ hai: Đô thị Việt Nam (16 bài), trong phần này, tác giả dành nhiều ưu tiên nghiên cứu và nhận diện đô thị Thăng Long-Hà Nội, đó là: tiếp cận liên ngành trong phát triển toàn diện Thủ đô Hà Nội; về Hà Nội học; Thăng Long thời Lý, Trần, Lê; khu trung tâm Cấm thành Thăng Long; vấn đề Thập tam trại; di tích đàn Nam Giao; đô thị Phố Hiến; đô thị Hải Phòng; đô thị cổ Hội An... Phần thứ ba: Tổ chức và quản lý nông thôn-đô thị (13 bài), trọng tâm là nhấn mạnh tới những vấn đề liên quan tới việc quản lý hai thực thể nông thôn và đô thị đó là: Tổ chức và quản lý làng xã; hương ước và quản lý nông thôn; việc tổ chức và quản lý các đô thị trực thuộc trung ương; tổ chức và quản lý đô thị thời kỳ hiện đại và hội nhập...   

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)