Tiềm năng và định hướng phát triển của các làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ

20/02/2019
Trước khi nêu lên vấn đề vai trò kinh tế-xã hội của các nghề truyền thống trong những năm đổi mới, cuốn sách đã khái quát đề cập đến một số vấn đề như: diện mạo, sự phát triển thăng trầm của ngành nghề truyền thống, các làng nghề đồng bằng Bắc Bộ trong lịch sử, những tác động của các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển ngành nghề nông thôn...
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14,5 x 20,5
Số trang: 399

 

Nói đến các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn về kinh tế-xã hội của nó đối với người nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Trước khi nêu lên vấn đề vai trò kinh tế-xã hội của các nghề truyền thống trong những năm đổi mới, cuốn sách đã khái quát đề cập đến một số vấn đề như: diện mạo, sự phát triển thăng trầm của ngành nghề truyền thống, các làng nghề đồng bằng Bắc Bộ trong lịch sử, những tác động của các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển ngành nghề nông thôn. Mặc dù còn nhiều hạn chế và khó khăn nhưng ngành nghề truyền thống phát triển đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn và điều đáng chú ý là đã làm thay đổi lối suy nghĩ của người nông dân. Từ chỗ chỉ chuyên tâm vào sản xuất nông nghiệp, đa phần người nông dân đồng bằng Bắc Bộ đã nhận thức được rằng muốn cải thiện đời sống và làm giàu phải phát triển ngành nghề, phát triển công nghiệp nông thôn…  

 

Cuốn sách Tiềm năng và định hướng phát triển của các làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ của TS Lưu Thị Tuyết Vân (Chủ biên) vừa được Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2018, với dung lượng 399 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, được kết cấu thành 5 chương. Chương 1: Sơ lược về công nghệ truyền thống đồng bằng Bắc Bộ trong lịch sử cho đến năm 1986, trong phần này, các tác giả đã trình bày về: một số thuật ngữ về ngành nghề truyền thống; công nghệ truyền thống của các làng nghề đồng bằng Bắc Bộ; những yếu tố tác động đến sự phát triển ngành nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ Đổi mới. Chương 2: Vai trò của các nghề truyền thống trong việc phát triển công nghiệp nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ, để làm rõ chủ đề này, các tác giả đã bàn đến: Các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn từ sau 1986; ngành nghề truyền thống là cơ sở của công nghiệp nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; quy mô sản xuất mở rộng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; phương thức tiêu thụ sản phẩm… Chương 3: Vai trò của các làng nghề, trong đó đề cập tới sự năng động của các làng nghề; sự phát triển không ổn định của các làng nghề; vai trò của các cụm công nghiệp làng nghề. Chương 4: Vai trò kinh tế-xã hội của các nghề truyền thống đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân đồng bằng Bắc Bộ, trong chương này, các tác giả đã nhấn mạnh tới vai trò của làng nghề trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Chương 5: Những hạn chế và khó khăn của nghành nghề truyền thống đồng bằng Bắc Bộ trong quá trình phát triển, các tác giả đã nêu lên 7 vấn đề là: thị trường tiêu thụ sản phẩm; vốn; nguyên liệu; người truyền nghề; chất lượng hàng hóa và khả năng cạnh tranh; người nông dân mất ruộng phát triển ngành nghề; vấn đề ô nhiễm làng nghề.

 

Mặc dù đã có một số công trình tìm hiểu về các làng nghề vùng châu thổ Bắc Bộ, nhưng chúng tôi nhận thấy đây là cuốn sách đã chọn một hướng tiếp cận mở-nhìn nhận tiềm năng và khuynh hướng phát triển của các làng nghề trong một bối cảnh mới. Do đó, công trình này sẽ rất bổ ích cho những ai quan tâm nghiên cứu về làng nghề truyền thống và những biến đổi của nó, hơn nữa, nó cũng rất hữu ích cho những ai chuyên tâm về nông dân, nông nghiệp và nông thôn…  

 

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)