Phát lộ di tích Hoàng thành Thăng Long: Thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội

21/02/2019
Các tác giả chuyên về Khảo cổ học đã cung cấp những tư liệu chắt lọc về khu di tích, từ cấu tạo các tầng văn hóa, các vết tích sông hồ, giếng nước, đường lát gạch... một số khác dựa trên nghiên cứu so sánh, chỉ ra những điểm mới trong nhận thức về tính đặc sắc của di tồn văn hóa Thăng Long...
Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16 x 24
Số trang: 431

 

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại số 18 Hoàng Diệu-Hà Nội được khai quật từ năm 2002 kéo dài đến năm 2004 là khoảng thời gian tập trung khai quật đạt nhiều thành tựu rực rỡ nhất, cuộc khai quật tại đây không chỉ dừng lại ở đó, mà những năm tiếp theo, các nhà khảo cổ học vẫn tiếp tục công tác chuyên môn để làm rõ nhiều vấn đề dưới lòng đất của Hoàng thành Thăng Long, qua đó góp phần nhận thức rõ và đầy đủ về trung tâm chính trị lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng làm rõ thêm nhiều vấn đề của lịch sử dân tộc.

 

Sau nhiều năm kết thúc cuộc khai quật khảo cổ tại đây, đã có nhiều ấn phẩm liên quan đến chuyên môn của khu vực khảo cổ này đã được giới thiệu tới độc giả cùng nhiều nhà khoa học. Cuốn sách Phát lộ di tích Hoàng thành Thăng Long: Thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội, do Andrew Hardy và Nguyễn Tiến Đông chủ biên, vừa được Nhà xuất bản Thế giới ấn hành cuối năm 2018 đã cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học cho bạn đọc để góp phần nhận thức sâu sắc hơn về Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Cuốn sách dày 431 trang, khổ 16 x 24cm, và được cấu trúc thành ba phần: Phần I. Khai quật khảo cổ học (2002-2004); Phần II. Nghiên cứu lịch sử; Phần III. Sau cuộc khai quật: Ký ức về quá khứ, di sản vì tương lai.     

     

Trong các nội dung nêu trên, chúng ta sẽ được tiếp cận các nghiên cứu như: Quá trình nghiên cứu và phát lộ Di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội (PGS-TS Tống Trung Tín); Những bí ẩn kỳ thú từ một góc Kinh thành Thăng Long (Khu vực D4-D6) (TS. Lê Thị Liên); Những phát hiện làm thay đổi nhận thức cũ về kiến trúc cổ Việt Nam (TS. Nguyễn Hồng Kiên); Đại Việt và Chămpa, nhìn từ hố khai quật tại  18 Hoàng Diệu (TS. Nguyễn Tiến Đông); Thăng Long qua các bản đồ cổ (TS. Phạm Văn Triệu); Cao Biền-Tiết độ sứ cuối cùng của An Nam (Franciscus Verellen); Vị trí Khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu trong cấu trúc thành Thăng Long-Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử (GS. Phan Huy Lê); Từ Thăng Long đến Hà Nội: Việc giáng cấp và phá hủy Hoàng thành ở thế kỷ XIX (Olivier Tessier); Hoàng thành Thăng Long trong tâm thức người Việt (Đào Hùng); Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội: Ấn tượng và suy nghĩ về bảo tồn, phát huy di tích (Phan Khanh)… 

 

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)