Nghiên cứu và tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam (20/09/2019)

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 550

Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ (30/08/2019)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 15x23cm
Số trang: 324

Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu (24/08/2019)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 14,5x20,5 cm
Số trang: 417
Cuốn sách Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu của Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, được in lần đầu vào năm 1997, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông. Đến năm 2019, công trình được tái bản lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của ông (1889-2019). Hai công trình Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu là những bài viết của Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố đã đăng trên Tạp chí Tri tân và Thanh Nghị. Theo sách, "Dật sử", có nghĩa là bộ sử bị thất tán nhiều, hay bộ sử ghi lại những sự việc không đầy đủ, đã không mấy người biết rõ. Đại Nam dật sử và Sử ta so với sử Tàu, có tính chất khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ là cùng khơi dậy lòng yêu nước. Nội dung của Đại Nam dật sử, có các nội dung như: Người Nam làm quan Tàu; Ông tổ văn hiến nước ta; Có Triệu Quang Phục không? Có nhà Tiền Lý không? Mai Hắc Đế; Bố Cái Đại Vương; Mười hai sứ quân; Đinh Tiên Hoàng; Lê Hoàn; Lý Công Uẩn; Lý Cao Tông... Sử ta so với sử Tàu, có: Giao Chỉ; Văn Lang; Âu Lạc; Vạn Xuân; Đại Cồ Việt; Đại Nam; Hai Bà Trưng; Phùng Hưng...

Việt Sử thông giám cương mục Khảo lược (19/07/2019)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 13x20,5 cm
Số trang: 207
Việt sử thông giám cương mục Khảo lược của tác Nguyễn Thông, do Đỗ Mộng Khương (Dịch) và Lê Duy Chưởng (Hiệu đính) là tập hợp các ghi chép của Nguyễn Thông- người được vua Tự Đức giao cho Khảo duyệt bộ sách Khâm định Việt Sử thông giám cương mục, trong đó ghi chép và bổ sung những gì còn thiếu trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục, nêu rõ việc gì cũ, việc gì thay đổi, hoặc gián đoạn thì bổ sung để người đọc có chỗ khảo cứu.

Chính sách Cải lương hương chính ở Đồng bằng Bắc Kỳ và tác động của nó đến đời sống làng xã thời Pháp thuộc (trường hợp tỉnh Hà Đông) (10/06/2019)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16x24cm
Số trang: 395
Cuốn sách trình bày về hệ thống chính quyền làng xã từ cổ truyền đến khi thực dân Pháp ban hành chính sách cải lương hương chính, tác giả đã phân tích rõ những tác động của chính sách ấy đến đời sống làng xã ở tỉnh Hà Đông nói riêng và đồng bằng Bắc kỳ nói chung trên các lĩnh vực chủ yếu gồm: bộ máy quản lý, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Biển Việt Nam và các mối giao thương biển (03/04/2019)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 788
Cuốn sách là một trong những kết quả nghiên cứu của Nhóm Nghiên cứu Thương mại Châu Á (GACS), Trung tâm Biển và Hải đảo thuộc Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HN. Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ truyền thôgns kahi thác biển, tư duy hướng biển, năng lực phát huy tiềm năng kinh tế, văn hóa biển của các cộng đồng dân cư ở các vùng duyên hải, biển đảo của Tổ Quốc.

Biển với Lục địa- Vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung (27/03/2019)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24cm
Số trang: 555
Cuốn sách là tập hợp kết quả của cuộc Hội thảo khoa học: Biển với lục địa - Vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức. Từ các cách tiếp cận chuyên ngành và liên ngành, trong đó có những nguồn tư liệu quý, cập nhật về Khảo cổ học, điều tra Dân tộc học, Nhân học, Xã hội học, văn hóa học.. cuốn sách đã làm sáng tỏ truyền thống kinh tế biển Việt nam, vai trò của các dòng sông và những mối liên hệ vùng, liên vùng rộng lớn mà tư duy chủ đạo là làm rõ sự kết nối giữa biển và lục địa cũng như tính chất lệ thuộc và bổ sung giữa hai không gian địa-kinh tế, địa - văn hóa.

Viện trợ nước ngoài cho Việt Nam (đối với Giáo dục và Đào tạo 1954-1975) (14/03/2019)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Công an Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 1
Trong những năm qua, quan hệ đối ngoại trong đó có viện trợ và hợp tác giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài dưới nhiều chiều cạnh khác nhau. Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về quá trình viện trợ giáo dục và đào tạo của các nước XHCN cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1975. Bởi vậy, nghiên cứu vấn đề này sẽ góp phần nhìn nhận lại sự giúp đỡ to lớn về giáo dục và đào tạo của các nước XHCN, trao đổi chuyên gia giáo dục, tiếp nhận giáo dục và đào tạo lưu học sinh của Việt Nam cũng như vai trò, ý nghĩa của sự giúp đỡ đó trong một giai đoạn quan trọng của lịch sử dân tộc.

Hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam (14/03/2019)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Công an Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 13x20,5 cm
Số trang: 1
Cuốn sách nghiên cứu về quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế trong việc giải quyết một số hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX (13/03/2019)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16 x 24cm
Số trang: 811
Qua những bài viết trong sách, người đọc không chỉ cảm nhận, trân trọng tâm huyết của Nhà Sử học Đặng Huy Vận suốt đời đem ngòi bút phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, không màng danh lợi, mà còn thấy rõ phong cách làm việc nghiêm cẩn, bút pháp tài hoa và thái độ khoa học rất đáng kính trọng của ông.

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)