Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (08/10/2012)

Hướng dẫn cách gửi bài viết cho tòa soạn và đặt mua Tạp chí Nghiên cứu lịch sử

Giới thiệu (11/09/2012)

Vào tháng 6-1954, Tập san Văn Sử Địa chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Đến tháng 3-1959, để phục vụ kịp thời thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng cường phát triển và mở rộng vai trò của khoa học xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử mà tiền thân của nó là Tập san Văn Sử Địa bắt đầu được ấn hành.

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)