Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2018 (08/04/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 - 2018 có bài viết của các tác giả: Hồ Châu, Nguyễn Thế Trung, Trần Thị Thu Hương, Trịnh Thị Hà, Nguyễn Thu Hạnh, Lê Thị Mai - Zhang Zhouqing, Nguyễn Thu Hoài.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2018 (05/04/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2-2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Lương Thị Hồng, Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Thanh Bình.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2018 (01/03/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1/2018 có bài viết của các tác giả: Viện Sử học, Đinh Quang Hải, Phạm Thị Thu Hiền, Tạ Thị Thúy, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thái Yên Hương, Vũ Dương Ninh.

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2017 (08/01/2018)

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục các bài viết nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu lịch sử trong năm 2017.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2017 (08/01/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12-2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Kim; Lý Tùng Hiếu; Nguyễn Nhật Linh; Vũ Thị Xuyến; Chương Thâu; Đinh Quang Hải; R.B.SMITH.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2017 (09/12/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 có bài viết của các tác giả: Đỗ Bang; Bùi Hoàng Tân; Phan Thị Lý; Đinh Trần Dương; Ngô Quốc Đông; Bùi Thị Thảo; Khổng Đức Thiêm; Đào Thị Diến.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2017 (03/12/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 có bài viết của các tác giả: Đổng Thành Danh; Ngô Thị Lan; Nguyễn Văn Chuyên; Đỗ Danh Huấn; Lê Cung - Nguyễn Trung Triều; Nguyễn Đình Lê; Trần Ngọc Dũng; Lê Sơn.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2017 (02/11/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Văn Khánh, Hồ Châu, Huỳnh Ngọc Đáng, Bùi Thị Hà, Trần Thị Phương Hoa, Lê Tùng Lâm, Nguyễn Trà My

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2017 (01/10/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Tuấn Cường, Lê Quang Chắn, Đặng Hồng Sơn - Nguyễn Văn Anh - KIKUCHI YRiKO, Hoàng Chí Hiếu, Võ Văn Sen, Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Kim.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2017 (05/08/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Phạm Xuân Nam; Đặng Đình Quý; Tạ Thị Thúy; Hoàng Thị Yến; Nguyễn Thị Dung Huyền; Phan Huy Lê; Nguyễn Quang Ngọc; Đào Tuấn Thành.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.