Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 - 2018 (04/10/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7-2018 có bài viết của các tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận; Nguyễn Quốc Sinh, Trần Ngọc Dũng, Đổng Thành Danh, Lê Cung - Trần Thanh Thủy; Lương Viết Sang; Trần Thị Nhẫn; Lê Thị Hằng Nga.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 - 2018 (07/07/2018)

Tapj chi Nghiên cứu Lịch sử số 6-2018 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Phạm Thị Thu Hiền, Tạ Thị Thúy, Huỳnh Thị Anh Vân, Trần Văn Kiên, Võ Kim Cương, Phạm Ngọc Tân - Đoàn Minh Điền, Bùi Văn Hùng.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 - 2018 (02/07/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5-2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Minh Tường, Hà Mạnh Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Tạ Thị Thúy, Nguyễn Văn Giác, Nguyễn Đình Cơ, Ngô Hoàng Nam, Đào Tuấn Thành.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 - 2018 (05/05/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 có bài viết của các tác giả: Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Nguyễn Văn Kim, Đinh Tiến Hiếu, Trần Hữu Thắng, Trương MInh Dục - Trương Phúc Nguyên, Phan Thị Cẩm Vân, Trần Văn An.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2018 (08/04/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 - 2018 có bài viết của các tác giả: Hồ Châu, Nguyễn Thế Trung, Trần Thị Thu Hương, Trịnh Thị Hà, Nguyễn Thu Hạnh, Lê Thị Mai - Zhang Zhouqing, Nguyễn Thu Hoài.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2018 (05/04/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2-2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Lương Thị Hồng, Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Thanh Bình.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2018 (01/03/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1/2018 có bài viết của các tác giả: Viện Sử học, Đinh Quang Hải, Phạm Thị Thu Hiền, Tạ Thị Thúy, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thái Yên Hương, Vũ Dương Ninh.

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2017 (08/01/2018)

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục các bài viết nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu lịch sử trong năm 2017.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2017 (08/01/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12-2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Kim; Lý Tùng Hiếu; Nguyễn Nhật Linh; Vũ Thị Xuyến; Chương Thâu; Đinh Quang Hải; R.B.SMITH.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2017 (09/12/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 có bài viết của các tác giả: Đỗ Bang; Bùi Hoàng Tân; Phan Thị Lý; Đinh Trần Dương; Ngô Quốc Đông; Bùi Thị Thảo; Khổng Đức Thiêm; Đào Thị Diến.

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)