Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2017 (08/01/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12-2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Kim; Lý Tùng Hiếu; Nguyễn Nhật Linh; Vũ Thị Xuyến; Chương Thâu; Đinh Quang Hải; R.B.SMITH.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2017 (09/12/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 có bài viết của các tác giả: Đỗ Bang; Bùi Hoàng Tân; Phan Thị Lý; Đinh Trần Dương; Ngô Quốc Đông; Bùi Thị Thảo; Khổng Đức Thiêm; Đào Thị Diến.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2017 (03/12/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 có bài viết của các tác giả: Đổng Thành Danh; Ngô Thị Lan; Nguyễn Văn Chuyên; Đỗ Danh Huấn; Lê Cung - Nguyễn Trung Triều; Nguyễn Đình Lê; Trần Ngọc Dũng; Lê Sơn.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2017 (02/11/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Văn Khánh, Hồ Châu, Huỳnh Ngọc Đáng, Bùi Thị Hà, Trần Thị Phương Hoa, Lê Tùng Lâm, Nguyễn Trà My

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2017 (01/10/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Tuấn Cường, Lê Quang Chắn, Đặng Hồng Sơn - Nguyễn Văn Anh - KIKUCHI YRiKO, Hoàng Chí Hiếu, Võ Văn Sen, Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Kim.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2017 (05/08/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Phạm Xuân Nam; Đặng Đình Quý; Tạ Thị Thúy; Hoàng Thị Yến; Nguyễn Thị Dung Huyền; Phan Huy Lê; Nguyễn Quang Ngọc; Đào Tuấn Thành.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2017 (12/07/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Khánh – Cam Anh Tuấn – Nguyễn Văn Ngọc; Đặng Ngọc Hà; Tạ Thị Thúy; Lê Thùy Linh; Nguyễn Phúc Nghiệp – Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nguyễn Thị Vĩnh Linh; Đỗ Hoàng Anh; Văn Ngọc Thành.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2017 (01/07/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Vũ Minh Giang; Phạm Hồng Tung; Nguyễn Thị Kiều Trang; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Dương Văn Khoa; Lưu Anh Rô; Trần Tuấn Sơn; Trần Trung Hiếu; Nguyễn Quang Ngọc.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 (08/06/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải; Nguyễn Văn Kim; Trần Thị Thanh Huyền; Kiều Lê Công Sơn; Tô Ngọc Hằng; Nhầm Thị Lý; Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 (06/05/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Yoshikama Kazuki; Bùi Văn Huỳnh; Lê Đức Hoàng; Bùi Mạnh Thắng; Đào Đức Thuận; Phan Thị Anh Thư; Lê Đình Trọng; Lê Sơn; Hoàng Nguyệt

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.