Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2017 (03/12/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 có bài viết của các tác giả: Đổng Thành Danh; Ngô Thị Lan; Nguyễn Văn Chuyên; Đỗ Danh Huấn; Lê Cung - Nguyễn Trung Triều; Nguyễn Đình Lê; Trần Ngọc Dũng; Lê Sơn.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2017 (02/11/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Văn Khánh, Hồ Châu, Huỳnh Ngọc Đáng, Bùi Thị Hà, Trần Thị Phương Hoa, Lê Tùng Lâm, Nguyễn Trà My

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2017 (01/10/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Tuấn Cường, Lê Quang Chắn, Đặng Hồng Sơn - Nguyễn Văn Anh - KIKUCHI YRiKO, Hoàng Chí Hiếu, Võ Văn Sen, Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Kim.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2017 (05/08/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 – 2017 có bài viết của các tác giả: Phạm Xuân Nam; Đặng Đình Quý; Tạ Thị Thúy; Hoàng Thị Yến; Nguyễn Thị Dung Huyền; Phan Huy Lê; Nguyễn Quang Ngọc; Đào Tuấn Thành.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2017 (12/07/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 – 2017 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Khánh – Cam Anh Tuấn – Nguyễn Văn Ngọc; Đặng Ngọc Hà; Tạ Thị Thúy; Lê Thùy Linh; Nguyễn Phúc Nghiệp – Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nguyễn Thị Vĩnh Linh; Đỗ Hoàng Anh; Văn Ngọc Thành.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2017 (01/07/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Vũ Minh Giang; Phạm Hồng Tung; Nguyễn Thị Kiều Trang; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Dương Văn Khoa; Lưu Anh Rô; Trần Tuấn Sơn; Trần Trung Hiếu; Nguyễn Quang Ngọc.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 (08/06/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải; Nguyễn Văn Kim; Trần Thị Thanh Huyền; Kiều Lê Công Sơn; Tô Ngọc Hằng; Nhầm Thị Lý; Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 (06/05/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Yoshikama Kazuki; Bùi Văn Huỳnh; Lê Đức Hoàng; Bùi Mạnh Thắng; Đào Đức Thuận; Phan Thị Anh Thư; Lê Đình Trọng; Lê Sơn; Hoàng Nguyệt

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2017 (11/04/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Hà Minh Hông; Chu Xuân Giao; Phan Ngọc Huyền; Nguyễn Minh Tường; Phạm Hồng Tung - Nguyễn Quang Liệu; Trương Thị Dương; Phạm Văn Thủy; Võ Minh Tập

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2017 (10/03/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2017 có các bài viết của các tác giả: Phạm Quốc Quân; Đàm Thị Uyên - Cao Thị Nhung; Nguyễn Thị Dương; Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Kim Dung; Nguyễn Duy Bính - Nguyễn Thị Huệ; Lương Thị Hồng; Nguyễn Mạnh Dũng; Lư Vĩ An

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)