Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2016 (06/03/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2016 có các bài viết của các tác giả: Nguyễn Thái Yên Hương; Nguyễn Thế Trung; Ngô Văn Minh; Trần Thị Phương Hoa – Cù Thị Dung; Nguyễn Thúy Quỳnh; Lê Cung; Hoàng Hải Hà – Lê Hoàng Linh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2016 (16/01/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2016 có các bài viết của các tác giả: Bài phát biểu của GS.TS Trần Đại Quang; Đào Thị Diến; Nguyễn Văn Thưởng; Kiều Lê Công Sơn; Trần Thị Thu Hương-Phạm Đức Kiên; Ngô Văn Hà; Nguyễn Duy Thụy; Lê Tiến Công; Vũ Dương Ninh; Nguyễn Văn Kim

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2016 (01/12/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2016 có các bài viết của các tác giả G.M.LOKSHIN, Lê Trung Dũng, Đinh Tiến Hiếu, Nguyễn Thụy Phương, Nguyễn Thị Hạnh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2016 (25/11/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Thị Phương Chi, Lê Thị An Hòa, Nguyễn Thị Thu Thủy - Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Tuyết, Trần Hữu Thắng, Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Dương Đỗ Quyên, Lê Sơn, Đổng Thành Danh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2016 (02/11/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Hoàng Khắc Nam, Đinh Thị Hải Đường, Nguyễn Thị Thu Thủy-Nguyễn Thị Nga, Trần Hồng Nhung, Tống Thanh Bình, Bùi Đình Thanh, Nguyễn Phùng Tám-Zhang Lu Jia

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2016 (20/09/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2016 có bài viết của các tác giả Phan Huy Lê, Đinh Đức Tiến, Ngô Văn Cường, Vũ Duy Mền-Nguyễn Hữu Tâm, Lương Thị Hồng, Đinh Quang Hải, Lê Sơn, Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2016 (17/08/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2016 có bài viết của các tác giả Phạm Hồng Tung - Phạm Minh Thế, Phan Đăng Thuận, Đỗ Hằng Nga, Đỗ Xuân Trường, Bùi Đức Dục, Nguyễn Thành Văn, Lê Trung Dũng, Nguyễn Quang Tuệ, Nguyễn Huy Khuyến

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2016 (11/08/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2016 bài phát biểu của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Diễn văn của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nguyễn Quang Thuấn trong Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5-2015 và các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đức Nhuệ, Nhâm Thị Lý, Bùi Thị Hà, Trần Thị Phương Hoa, Young Dae Yeong, Nguyễn Cảnh Huệ.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2016 (04/07/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Đinh Quang Hải-Lê Đình Trọng, Nguyễn Thị Hải, Youn Dae Yeong, Trần Văn Kiên, Lê Thành Nam, Nguyễn Văn Kim, Võ Kim Cương, Lê Thị Toán

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2016 (31/05/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Hữu Mùi, Đỗ Danh Huấn, Nguyễn Lan Dung, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hàm-Cam Anh Tuấn

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)