Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2016 (02/11/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Hoàng Khắc Nam, Đinh Thị Hải Đường, Nguyễn Thị Thu Thủy-Nguyễn Thị Nga, Trần Hồng Nhung, Tống Thanh Bình, Bùi Đình Thanh, Nguyễn Phùng Tám-Zhang Lu Jia

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2016 (20/09/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2016 có bài viết của các tác giả Phan Huy Lê, Đinh Đức Tiến, Ngô Văn Cường, Vũ Duy Mền-Nguyễn Hữu Tâm, Lương Thị Hồng, Đinh Quang Hải, Lê Sơn, Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2016 (17/08/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2016 có bài viết của các tác giả Phạm Hồng Tung - Phạm Minh Thế, Phan Đăng Thuận, Đỗ Hằng Nga, Đỗ Xuân Trường, Bùi Đức Dục, Nguyễn Thành Văn, Lê Trung Dũng, Nguyễn Quang Tuệ, Nguyễn Huy Khuyến

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2016 (11/08/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2016 bài phát biểu của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Diễn văn của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nguyễn Quang Thuấn trong Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5-2015 và các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đức Nhuệ, Nhâm Thị Lý, Bùi Thị Hà, Trần Thị Phương Hoa, Young Dae Yeong, Nguyễn Cảnh Huệ.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2016 (04/07/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Đinh Quang Hải-Lê Đình Trọng, Nguyễn Thị Hải, Youn Dae Yeong, Trần Văn Kiên, Lê Thành Nam, Nguyễn Văn Kim, Võ Kim Cương, Lê Thị Toán

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2016 (31/05/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Hữu Mùi, Đỗ Danh Huấn, Nguyễn Lan Dung, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hàm-Cam Anh Tuấn

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2016 (04/05/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Trương Minh Dục, Đỗ Thị Mỹ Hiền, Trần Vũ Tài, Hà Mạnh Khoa, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thu Hạnh, Nguyễn Thị Hương, Đào Tuấn Thành

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2016 (11/04/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim-Phạm Văn Thủy, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Văn Anh, Lê Cung-Trần Thị Đông Thi, Vũ Quang Hiển, Vũ Đức Liêm, Võ Thị Hoài Thương

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2015 (25/01/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2015 có các bài viết của các tác giả: Nguyễn Minh Tường, Trần Thị Vinh, Lê Thị An Hòa, Nguyễn Thị Hoài Phương, Đặng Thị Vân Chi, Nguyễn Duy Thụy, Makar A. Taran, Dương Văn Huy.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2015 (21/12/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn Khánh-Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Thu Hiền, Vũ Duy Mền, Nguyễn Duy Phương, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thúy Quỳnh, Phạm Thị Hồng Hà, Văn Ngọc Thành-Phạm Xuân Công

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.