Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2012 (12/11/2012)

Tạp chí NCLS số 10 năm 2012 có các bài viết của các tác giả: Đinh Xuân Lâm, Trần Thị Phương Hoa, Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Trang, Phạm Thị Thùy Vinh, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Huy Khuyến, Đinh Xuân Lý.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2012 (24/10/2012)

Tạp chí NCLS số 9 năm 2012 gồm các bài viết của các tác giả: Tạ Thị Thúy-Suan Kingsley Malarney, Lê Thị Hương, Duy Thị Hải Hường, Nguyễn Hồng Vân, Lý Tường Vân, Trần Thị Vinh, Đào Tuấn Thành.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2012 (23/09/2012)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2012 gồm các bài viết của các tác giả: Phan Huy Lê, Trần Viết Nghĩa, Đàm Thị Uyên-Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Hữu Đạo, Vũ Dương Ninh, Nguyễn Thanh Hoa, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thành Trung.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2012 (15/08/2012)

Tạp chí số 7 năm 2012 có các bài viết chính của các tác giả Nguyễn Văn Kim, Đỗ Hương Thảo, Nguyễn Văn Dũng-Nguyễn Đình Lê, Trần Nam Tiến, Dương Liễm, Phan Trọng Báu, Đinh Văn Tuấn.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2012 (17/07/2012)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2012 gồm các bài viết của Tạ Thí Thúy, Nguyễn Minh Tường, Tạ Quốc Khánh, Dương Liễm, Lương Viết Sang, Hoàng Khắc Nam, Trần Văn Thức-Trần Đại Lợi....

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2012 (22/06/2012)

Tạp chí số 5 năm 2012 gồm các bài viết của các tác giả: Lê Trung Dũng, Đỗ Quỳnh Nga, Nguyễn Minh Tường, Lê Minh Cử, Vũ Thị Hòa, Trần Thị Lan, Nguyễn Phan Quang, Trần Thị Vinh.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 4 năm 2012 (20/05/2012)

Gồm các bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Khánh-Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Hữu Tâm, Lê Cung, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thái Yên Hương.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3 năm 2012 (20/04/2012)

Tạp chí gồm các bài viết của các tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ, Đinh Thùy Hiên, Đào Thị Diến, Ngô Minh Sang, Nguyễn Văn Bằng-Mai Văn Tùng, Lê Văn Mỹ.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 2 năm 2012 (20/03/2012)

Tạp chí gồm các bài viết của các tác giả: Lương Ninh, Nguyễn Ngọc Cơ-Trần Xuân Trí, Dương Văn Khoa, Ngô Đức Lập, Phạm Lê Huy, Bùi Minh Hà, Lê Huỳnh Hoa

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2012 (18/02/2012)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2012 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Hải Kế, Song Jung Nam, Vũ Đường Luân-Vũ Văn Quân, Phạm Lê Huy, Nguyễn Thị Hạnh, Lưu Trang-Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thị Hòa.

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)