Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2012 (17/07/2012)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2012 gồm các bài viết của Tạ Thí Thúy, Nguyễn Minh Tường, Tạ Quốc Khánh, Dương Liễm, Lương Viết Sang, Hoàng Khắc Nam, Trần Văn Thức-Trần Đại Lợi....

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2012 (22/06/2012)

Tạp chí số 5 năm 2012 gồm các bài viết của các tác giả: Lê Trung Dũng, Đỗ Quỳnh Nga, Nguyễn Minh Tường, Lê Minh Cử, Vũ Thị Hòa, Trần Thị Lan, Nguyễn Phan Quang, Trần Thị Vinh.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 4 năm 2012 (20/05/2012)

Gồm các bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Khánh-Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Hữu Tâm, Lê Cung, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thái Yên Hương.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3 năm 2012 (20/04/2012)

Tạp chí gồm các bài viết của các tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ, Đinh Thùy Hiên, Đào Thị Diến, Ngô Minh Sang, Nguyễn Văn Bằng-Mai Văn Tùng, Lê Văn Mỹ.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 2 năm 2012 (20/03/2012)

Tạp chí gồm các bài viết của các tác giả: Lương Ninh, Nguyễn Ngọc Cơ-Trần Xuân Trí, Dương Văn Khoa, Ngô Đức Lập, Phạm Lê Huy, Bùi Minh Hà, Lê Huỳnh Hoa

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2012 (18/02/2012)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2012 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Hải Kế, Song Jung Nam, Vũ Đường Luân-Vũ Văn Quân, Phạm Lê Huy, Nguyễn Thị Hạnh, Lưu Trang-Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thị Hòa.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2011 (19/01/2012)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 12 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Kim, Trần Viết Nghĩa, Phạm Xuân Tài, Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Hoa, Đào Tuấn Thành, Vũ Dương Ninh.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 11 năm 2011 (19/12/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 11 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Nhật, Văn Tạo, Nguyễn Minh Tường, Trần Thị Thu Hương, Phạm Như Thơm, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thu Mỹ, Nguyễn Phan Quang.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 năm 2011 (19/10/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Thị Phương Chi-Trần Thị Hữu Hạnh, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Đỗ Thị Thùy Lan, Đinh Khắc Thuân.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 8 năm 2011 (18/09/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 8 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Phạm Xanh, Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thanh Lợi, Tạ Thị Thúy, Đỗ Thị Thùy Lan, Phạm Hồng Tung, Nguyễn Quang Tuệ, Lê Huy Tuấn-Nguyễn Thu Hằng.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.