Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2018 (05/01/2019)

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục các bài viết nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu lịch sử trong năm 2018

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 - 2018 (04/01/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12-2018 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Nguyễn Thị Phương Chi, Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Dung Huyền, Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Anh Tuấn, Quảng Văn Sơn

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 - 2018 (02/01/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11-2018 có bài viết của các tác giả: Trần Xuân Trí, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Văn Chuyên, Bùi Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thành Nam, Nguyễn Thị Thu Hường.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 - 2018 (02/12/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10-2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Phương Hoa, Bùi Gia Khánh, Lê Đức Hoàng, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thị Oanh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 - 2018 (01/11/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9-2018 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Nguyễn Minh Tường, Dương Duy Bằng - Vũ Đức Liêm, Lưu Văn Quyết, Đổng Thành Danh, Đỗ Danh Huấn, Lư Vĩ An, Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 - 2018 (06/10/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 - 2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Bá Vương-Nguyễn Đình Cơ, Nguyễn Thị Huệ, Đinh Văn Viễn, Vũ Đường Luân, Phạm Thị Vượng, Võ Xuân Vinh, Trần Văn Dũng

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 - 2018 (04/10/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7-2018 có bài viết của các tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận; Nguyễn Quốc Sinh, Trần Ngọc Dũng, Đổng Thành Danh, Lê Cung - Trần Thanh Thủy; Lương Viết Sang; Trần Thị Nhẫn; Lê Thị Hằng Nga.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 - 2018 (07/07/2018)

Tapj chi Nghiên cứu Lịch sử số 6-2018 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Phạm Thị Thu Hiền, Tạ Thị Thúy, Huỳnh Thị Anh Vân, Trần Văn Kiên, Võ Kim Cương, Phạm Ngọc Tân - Đoàn Minh Điền, Bùi Văn Hùng.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 - 2018 (02/07/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5-2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Minh Tường, Hà Mạnh Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Tạ Thị Thúy, Nguyễn Văn Giác, Nguyễn Đình Cơ, Ngô Hoàng Nam, Đào Tuấn Thành.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 - 2018 (05/05/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 có bài viết của các tác giả: Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Nguyễn Văn Kim, Đinh Tiến Hiếu, Trần Hữu Thắng, Trương MInh Dục - Trương Phúc Nguyên, Phan Thị Cẩm Vân, Trần Văn An.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.