Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5- 2019 (01/07/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5-2019 có bài viết của các tác giả: Momoki Shiro, Hồ Châu, Trương Anh Thuận, Nguyễn Đình Cơ-Lê Bá Vương, Trần Thúy Hiền, Nguyễn Mậu Hùng, Đào Tuấn Thành

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 - 2019 (07/05/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4-2019 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Hữu Tâm, Trần Ngọc Dũng, Trần Viêt Nghĩa - Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thị Trang, Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 - 2019 (04/04/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3-2019 có bài viết của các tác giả: Yu Insun, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tạ THị Thúy, Nguyễn Thái Yên Hương. Nguyễn Xuân Cường - Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Tiến Dũng, Lư Vĩ An

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 - 2019 (02/04/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2-2019 có bài viết của các tác giả: Vũ Dương Ninh, Vũ Minh Giang, Trần Việt Thái, Trần Khánh, Nguyễn Văn Nhật, Trần Ngọc Long, Đinh Quang Hải, Trần Hùng Minh Phương, Trần Trung Hiếu

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2018 (05/01/2019)

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục các bài viết nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu lịch sử trong năm 2018

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 - 2018 (04/01/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12-2018 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Nguyễn Thị Phương Chi, Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Dung Huyền, Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Anh Tuấn, Quảng Văn Sơn

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 - 2018 (02/01/2019)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11-2018 có bài viết của các tác giả: Trần Xuân Trí, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Văn Chuyên, Bùi Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thành Nam, Nguyễn Thị Thu Hường.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 - 2018 (02/12/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10-2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Phương Hoa, Bùi Gia Khánh, Lê Đức Hoàng, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thị Oanh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 - 2018 (01/11/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9-2018 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Nguyễn Minh Tường, Dương Duy Bằng - Vũ Đức Liêm, Lưu Văn Quyết, Đổng Thành Danh, Đỗ Danh Huấn, Lư Vĩ An, Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 - 2018 (06/10/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 - 2018 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Bá Vương-Nguyễn Đình Cơ, Nguyễn Thị Huệ, Đinh Văn Viễn, Vũ Đường Luân, Phạm Thị Vượng, Võ Xuân Vinh, Trần Văn Dũng

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)