Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2017

08/01/2018
Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục các bài viết nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu lịch sử trong năm 2017.

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2017 bao gồm 90 bài viết được phân loại thành 8 vấn đề chính: Vấn đề chung; Lịch sử Cổ-Trung đại Việt Nam; Lịch sử Cận - Hiện đại Việt Nam; Lịch sử Thế giới; Tư liệu - Đính chính sử liệu; Trao đổi ý kiến; Đọc sách; Lịch sử với nhà trường.

Trân trọng giới thiệu!

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.