Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2018

05/01/2019
Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục các bài viết nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu lịch sử trong năm 2018

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử năm 2018 bao gồm 88 bài viết được phân loại thành 8 vấn đề chính: Vấn đề chung; Lịch sử Cổ-Trung đại Việt Nam; Lịch sử Cận - Hiện đại Việt Nam; Lịch sử Thế giới; Tư liệu - Đính chính sử liệu; Trao đổi ý kiến; Đọc sách; Lịch sử với nhà trường.

 

Trân trọng giới thiệu!

 

Tài liệu đính kèm


Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)