Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017)

12/04/2017

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960. Chánh Văn phòng Ban Văn Sử Địa, kiêm Tổ trưởng Tổ Lịch sử Cận-Hiện đại Ban Văn Sử Địa (1956-1960). Chủ nhiệm Nhà Xuất bản Sử học 1959-1960. Phó Viện trưởng Viện Sử học kiêm Thư ký khoa học (1972-1980). Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1977-1989). Viện trưởng Viện Sử học (1980-1989).            

Giáo sư Văn Tạo có 14 công trình sách viết riêng, 92 công trình sách viết chung, trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, Giáo sư đã công bố 179 bài.        

P.V

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)