Viện Sử học tiếp đoàn Đại Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

10/01/2018
Trong chuyến thăm này, Đoàn Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đến Viện Sử học để tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam. Với quan điểm như vậy, Viện Sử học đã chia sẻ hoặc trao đổi với Đoàn những nội dung cần thiết, trên tinh thần khách quan, trung thực, thẳng thắn và lấy khoa học làm trọng.

Ngày 5-1-2018, tại Viện Sử học, Ban lãnh đạo Viện Sử học đã tiếp Đoàn Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ trì buổi tiếp, về phía Viện Sử học có PGS.TS Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học, PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học, TS. Trần Thị Phương Hoa, Phó Viện trưởng Viện Sử học, TS. Lê Quang Chắn, Phó Phòng phụ trách Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, TS. Phạm Thị Hồng Hà, Phòng Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam Hiện đại, ThS. Đỗ Thị Thu Hà, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. Phía Đoàn Đại Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, có bà Yin Hai Hong, Phó Đại sứ, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Zhu Lin, Trưởng phòng Chính trị, Bí thư thứ Hai Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam...   

 

        

 

Mục đích của Đoàn Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong chuyến thăm Viện Sử học là tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam. Trên tinh thần hiếu khách, cởi mở, và thân thiện, Ban Lãnh đạo Viện Sử học và các thành viên đã chia sẻ những quan tâm của Đoàn Đại sứ quán Trung Quốc một cách thẳng thắng, khách quan, tôn trọng lịch sử và khoa học.   

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.