Tọa đàm khoa học: Mấy suy nghĩ về nghiên cứu làng xã bằng phương pháp Liên ngành và Khu vực học

12/06/2018
Gần đây ở Việt Nam, đặc biệt là trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thường đề cập nhiều tới hướng tiếp cận Liên ngành và Khu vực học trong các nghiên cứu của mình. Mặc dù vậy, Liên ngành và Khu vực học, vẫn còn được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau dựa trên nhận thức và đối tượng nghiên cứu của mỗi người, mỗi tổ chức...

 

Ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại Viện Sử học, Chi đoàn Viện Sử học đã tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Mấy suy nghĩ về nghiên cứu làng xã bằng phương pháp Liên ngành và Khu vực học”, người trình bày là ThS. Đỗ Danh Huấn. Tham dự buổi Tọa đàm có PGS-TS Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học; PGS-TS Vũ Duy Mền-nguyên Trưởng phòng-Phòng Nghiên cứu Lịch sử Cổ trung đại Việt Nam; TS. Lưu Thị Tuyết Vân, cùng đông đảo các các bộ trong Chi đoàn Viện Sử học...    

 

  

 

Gần đây ở Việt Nam, đặc biệt là trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thường đề cập nhiều tới hướng tiếp cận Liên ngành và Khu vực học trong các nghiên cứu của mình. Mặc dù vậy, Liên ngành và Khu vực học, vẫn còn được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau dựa trên nhận thức và đối tượng nghiên cứu của mỗi người, mỗi tổ chức... Trong buổi tọa đàm, ThS. Đỗ Danh Huấn bước đầu nêu lên suy nghĩ của mình về tiếp cận Liên ngành và Khu vực học đối với một phạm vi, đối tượng nghiên cứu cụ thể là làng xã ở Việt Nam.    

 

 

Các nội dung chính được ThS. Đỗ Danh Huấn trình bày trong buổi Tọa đàm là: 1/ Vài nét về thành tựu nghiên cứu làng xã ở Việt Nam; 2/ Một vài công trình nghiên cứu về làng xã theo khuynh hướng liên ngành/đa ngành; 3/ Làng xã - một đối tượng nghiên cứu phức hợp; 4/ Làng xã thời kỳ Đổi mới; 5/ Nhận thức về Liên ngành và Khu vực học; 6/ Tiếp cận làng xã bằng phương pháp Liên ngành và Khu vực học: Cá nhân hay nhóm nghiên cứu thực hiện? Và cuối cùng là Nhận xét. Trong đó, trọng tâm của buổi sinh hoạt khoa học là nội dung thứ 5 và thứ 6.  

 

 

Buổi sinh hoạt khoa học diễn ra sôi nổi, hào hứng, sau khi hai phản biện là PGS-TS Vũ Duy Mền và TS. Lưu Thị Tuyết Vân đưa ra những nhận xét về bài thuyết trinh của ThS. Đỗ Danh Huấn, thì đông đảo các đoàn viên trong Chi đoàn Viện Sử học cũng đặt câu hỏi và thảo luận cùng ThS. Đỗ Danh Huấn.  

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.