Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Lịch sử Việt Nam, tập 4 (905-1009) thuộc đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”

07/12/2018
Ngày 4 - 12 - 2018, tại phòng họp tầng 3, Viện Sử học đã diễn ra buổi Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Lịch sử Việt Nam, tập 4 (905-1009) do PGS. TS. Nguyễn Minh Tường làm Chủ nhiệm, chủ biên. Đây là một trong những đề tài thuộc đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”

       Tham dự buổi nghiệm thu, ngoài các thành viên trong Hội đồng còn  có PGS. TS. Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học- đại diện cơ quan chủ trì; đại diện của Ban chủ nhiệm Đề án "Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam" cùng các thành viên tham gia đề tài Lịch sử Việt Nam, tập 4 (905-1009).

 

        Căn cứ tại Quyết định số 01/QĐ-ĐALSVN, ngày 12 tháng 11 năm 2018, của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đề tài thuộc Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” cho đề tài Lịch sử Việt Nam, tập 4 (905-1009) do PGS. TS. Nguyễn Minh Tường làm chủ nhiệm, chủ biên, Hội đông gồm các thành viên:

 

1. GS. TSKH. Vũ Minh Giang – Đại học Quốc gia Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS. Trần Đức Cường – Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam – Phó Chủ tịch hội đồng

3. GS. TS Nguyễn Quang Ngọc – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQG Hà Nội – Phản biện 1

4. PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ - Viện Sử học – Phản biện 2

5. PGS. TS. Vũ Duy Mền – Viện Sử học – Ủy viên

6. PGS. TS. Đoàn Minh Huấn – Tạp chí Cộng sản - Ủy viên

7. PGS. TS. Vũ Văn Quân – Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội – Thư ký

 

 

         Lịch sử Việt Nam, tập 4 (905-1009) gồm 12 chương, trình bày lịch sử Việt Nam từ thời họ Khúc – Khúc Thừa Dụ - giành lại quyền độc lập tự chủ (905), từ tay nhà Nam Hán, Trung Quốc, qua thời họ Dương – Dương Đình Nghệ (931-937), nắm quyền điều hành đất nước, tiếp tục xây dựng chính quyền tự chủ, trải qua các triều đại quân chủ Ngô (939-965), Thập nhị sứ quân (965-968), Đinh (968-980) và Tiền Lê (980-1009), thống nhất quốc gia, xây dựng Nhà nước quân chủ độc lập, tự chủ, xây dựng kinh tế, củng cố xã hội, bước đầu phát triển văn hóa, đồng thời tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc.

 

         Lịch sử Việt Nam tập 4 (905-1009), tập trung trình bày những vấn đề lịch sử Việt Nam vào thế kỷ X, có thể coi đây là thế kỷ bản lề, là bước ngoặt chuyển từ Thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc sang Kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc Việt Nam.

 

 

        Tại buổi nghiệm thu, trên tình thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc và khách quan, sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày vắn tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đã nhận xét và góp ý sâu sắc từ nội dung, hình thức trình bày, hay bố cục, tên gọi, các tiểu mục... của đề tài.

 

         Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên đã đầu tư nhiều công sức và làm việc nghiêm túc để có sản phẩm khoa học hoàn chỉnh. Các thành viên trong hội đồng đều thống nhất thông qua đề tài, sau khi sửa chữa theo những góp ý của Hội đồng, đề tài tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu cấp Quốc gia.

 

H.H

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)