Hội thảo khoa học: Nhà Trần trong lịch sử Việt Nam

06/01/2019
Vương triều Trần trong lịch sử Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện như: tư tưởng, đời sống chính trị, kinh tế, và những thành tựu rực rõ về văn hóa... Trong những thành tựu đó, phải kể tới những cố gắng bảo vệ giang sơn trước các thế lực ngoại bang, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên vào các năm: 1258, 1285 va 1288

 

Nhân kỷ niệm 790 năm ngày sinh Danh tướng Trần Hưng Đạo (1228-2018), 760 năm chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất (1258-2018) và 730 năm chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba (1288-2018), ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại Thành phố Đà Nẵng, Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng và Công ty Tao đàn Thư quán, được sự bảo trợ bởi Công ty Bạch Đằng đã tổ chức Hội thảo khoa học: Nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.    

 

 

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 17 tham luận của các nhà nghiên cứu đến nhiều cơ quan nghiên cứu, giảng dạy và quản lý khác nhau trên nhiều vùng miền trong cả nước. Trên cơ sở đó, Hội thảo được chia thành 3 phiên. Phiên I: Nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, một vài tham luận như: Quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt với đế quốc Mông-Nguyên qua ba cuộc kháng chiến (PGS-TS Nguyễn Thị Phương Chi); Bang giao Đại Việt dưới triều Trần (1226-1400) qua một số sứ thần tiêu biểu (TS. Nguyễn Thu Hiền); Nghệ thuật quân sự thời Trần (1226-1400) (PGS-TS Lê Đình Sỹ); Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng 1288 (TS. Nguyễn Việt); Trần Nhân Tông-Nhân ảnh trong Thiền học Việt Nam (GS-TS Thái Kim Lan); Tiếp nhận và vận dụng tư tưởng Tam giáo của người trí thức thời Lý, Trần (ThS. Phan Đăng)... Phiên II: Vùng đất Thuận-Quảng thời Trần, với các tham luận: Nhà Trần với công cuộc Quảng Nam mở cõi (ThS. Bùi Văn Tiếng); Cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân Công chúa và vấn đề hai châu Ô, Lý (PGS-TS Nguyễn Đức Nhuệ); Thuận Hóa và Quảng Nam thời nhà Trần: Một số vấn đề địa giới hành chính và dân cư (ThS. Trần Văn Quyến); Nhà Trần với quá trình khai mở vùng đất xứ Quảng (TS. Dương Thanh Mừng). Phiên III: Một số vấn đề văn họa-nghệ thuật thời Trần, các tham luận: Tinh thần Đại Việt trong các cuộc kháng Nguyên qua thơ văn đời Trần (ThS. Huỳnh Dõng); Ứng xử của nhà Trần với văn hóa Chămpa qua một số dấu tích khảo cổ nhân văn (PGS-TS Đinh Hồng Hải); Giao thoa tiếp biến văn hóa Đại Việt-Chămpa thế kỷ XIII-XIV qua những dấu ấn ở châu thổ Bắc Bộ (TS. Đinh Đức Tiến); Phục dựng lại tượng linh vật đá chùa Thông (TS. Trần Yên Thế).

 

 

Trên cơ sở các tham luận và qua ba phiên nhiều ý kiến khoa học đã được nêu lên và tranh luận như: cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân Công chúa với vua Champa; vấn đề tam giáo thời Trần; những vấn đề xoay quang mối quan hệ Việt-Chăm; vấn đề mở cõi về phương nam của nhà Trần; và một số nguồn sử liệu khi nghiên cứu vương triều Trần...   

 

 

 

 

Đ.H

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)