Hội thảo khoa học: “Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”

02/05/2019
Khu di tích Chi Lăng gồm 52 điểm di tích trải dài khoảng 15km dọc theo thung lũng sông Thương - bắt đầu từ địa phận Sông Hoá đến giáp xã Mai Sao (km 100 đến km 115 Quốc lộ Hà Nội - Lạng Sơn), chủ yếu thuộc hai xã Chi Lăng và Quang Lang của huyện Chi Lăng.

 

Ngày 10-4-2019, tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”. Hội thảo do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và UBND huyện Chi Lăng phối hợp tổ chức.  

 

Hội thảo có sự góp mặt của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, khảo cổ, chuyên gia sử học, văn hóa, hán nôm…. các cơ quan báo chí, truyền thông.

 

 

Khu di tích Chi Lăng gồm 52 điểm di tích trải dài khoảng 15km dọc theo thung lũng sông Thương - bắt đầu từ địa phận Sông Hoá đến giáp xã Mai Sao (km 100 đến km 115 Quốc lộ Hà Nội - Lạng Sơn), chủ yếu thuộc hai xã Chi Lăng và Quang Lang của huyện Chi Lăng. Đây từng là địa điểm chiến lược quan trọng trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, ghi dấu tầng tầng lịch sử, lớp lớp chiến công của cha ông ta trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc: chiến thắng chống Tống (thế kỷ XI), chiến thắng chống quân Mông - Nguyên (thế kỷ XIII), chống Pháp cuối thế kỷ XIX và đặc biệt là chiến thắng Chi Lăng ngày 10-10-1427 tiêu diệt đạo quân tiếp viện hơn 10 vạn quân Minh tinh nhuệ do Liễu Thăng chỉ huy. Chiến thắng Chi Lăng năm 1427 đã đi vào lịch sử vẻ vang của đất nước và trở thành biểu tượng chiến thắng, tượng trưng cho hào khí dân tộc Việt Nam. 

 

 

Với ý nghĩa to lớn đó, ngày 26-4-1962, Khu di tích chiến thắng Chi Lăng đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích Quốc gia. Ngày 11-4-2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án: "Xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035", xác định nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo đồng thời phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát triển du lịch.

 

25 tham luận và báo cáo khoa học trình bày tại Hội thảo khoa học: "Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy", tập trung xoay quanh 3 chủ đề chính: - Khu di tích Chi Lăng - Giá trị lịch sử, văn hóa; - Hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chi Lăng; - Xây dựng Chi Lăng thành điểm, vùng kinh tế du lịch.  

 

 

Qua các tham luận và báo cáo khoa học, hội thảo đã đóng góp nhiều tư liệu nghiên cứu để làm rõ và khẳng định giá trị lịch sử, vai trò của vùng đất Chi Lăng nói chung và Khu di tích lịch sử Chi Lăng nói riêng trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước qua nhiều thời kỳ lịch sử. Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cũng như nhìn nhận, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch của huyện Chi Lăng, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất về định hướng cũng như các giải pháp thực tế, trước mắt và lâu dài nhằm phát huy tối ưu giá trị của Khu di tích lịch sử Chi Lăng gắn với việc phát triển kinh tế và du lịch bền vững trong thời gian tới.

 

 

P.V (Theo: baotanglichsu.vn)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)