Hội thảo khoa học: 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực (7/5/1954 - 7/5/2019)

02/05/2019
Cùng với những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạc vào lịch sử dân tộc bản hùng ca bất tử cùng những tấm gương anh dũng sáng ngời, khẳng định ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

 

Ngày 25-4-2019, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học: 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và hiện thực (7/5/1954 - 7/5/2019).       

     

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh: Vào những ngày này cách đây 65 năm, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiến hách nhất, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam - Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng với những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạc vào lịch sử dân tộc bản hùng ca bất tử cùng những tấm gương anh dũng sáng ngời, khẳng định ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý đồ xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, thừa nhận nền độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương; làm sụp đổ từng mảng hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, trở thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.    

     

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn cũng đã khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam, của cả nhân loại tiến bộ đang đấu tranh vì độc lập, tự do trên thế giới. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi và khát vọng yêu chuộng hòa bình. Đồng thời, đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.    

 

 

Tham luận của các nhà lãnh đạo, các tướng lĩnh, các nhà khoa học… tại hội thảo được trình bày với nội dung phong phú, chất lượng khoa học cao đã tập trung làm sáng rõ 4 nội dung: - Vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - yếu tố tiên quyết để làm nên thắng lợi; - Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh chiến tranh nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân, của ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc Việt Nam; - Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng là lực lượng nòng cốt làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt nam; - Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn, để lại những bài học còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tuy nhiên, do thời gian đã lùi xa, chiến tranh ác liệt kéo dài, công tác lưu trữ các tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy nhiều tư liệu quý bị thất lạc, tản mát, chưa có điều kiện thu thập đầy đủ. Mặt khác cùng với thời gian, nhân chứng lịch sử dần trống vắng… nên Hội thảo đề nghị các đại biểu sau hội thảo tiếp tục sưu tầm cung cấp nhiều tư liệu, sự kiện liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 để các cơ quan nghiên cứu bổ sung vào các công trình khoa học lịch sử, làm phong phú thêm sự kiện lịch sử có tầm chiến lược đặc biệt này./.         

 

P.V (Theo: dic.gov.vn)

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)